Nieuwe wet per 2020: Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang gaat per 1 januari 2020 in. Deze wet beschermt cliënten met dementie tegen onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking, of ‘onvrijwillige zorg’ zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De Wet zorg en dwang gaat uit van een getrapt zorgmodel, zie stappenplan (pdf). Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet Bopz en geldt voor instellingen én zorg thuis. Lees meer

De kennisbank van Dementietwente

Zojuist hebben we de website aangevuld met een kennisbank. De kennisbank is een pagina waarin wij onze kennis, informatie en beschikbare materialen/hulpmiddelen delen met zorgverleners en andere professionals, maar uiteraard is deze informatie ook interessant voor mensen met mensen met dementie en hun naasten.

De komende periode breiden we de kennisbank verder uit. Voor nu delen wie hierin alvast ons professionele netwerk en hebben we de Dementotheek online gezet met hierin ons uitleenaanbod van lees- en videomateriaal. Een leuke manier om via boeken, dvd’s en andere hulpmiddelen je kennis over dementie te verbreden en delen.

Neem gauw een kijkje!

Muziek helpt mensen met dementie

Geluiden hebben veel invloed op mensen met dementie. Tegelijk kunnen liedjes van vroeger hen vrolijk maken. Zorgorganisatie Brentano in Amstelveen nam muziektherapeute Marianne Verkerk in dienst om het ‘geluidsklimaat’ in de zorgorganisatie te verbeteren. Lees hier het volledige artikel.

Nieuwe website Dementietwente

Welkom op de nieuwe website van Dementietwente!

Per 11 april 2018 is de nieuwe website online. We blijven hetzelfde doen, maar we doen dit in een nieuw ‘jasje’. Met deze nieuwe website hopen wij zorgprofessionals en mensen met dementie en hun naasten nog beter op weg te helpen in hun zoektocht naar informatie over dementie en wat daar zoal bij komt kijken.

Via nieuwsberichten houden wij op de hoogte van al het nieuws en de ontwikkelingen rondom dementie (in Twente). En op de diverse pagina’s informeren wij u over allerlei onderwerpen m.b.t. dementie en geven wij u praktische tips. In de agenda vindt u de data voor de Alzheimer cafés waarbij u aanwezig kunt zijn en zorgprofessionals hebben, via de kalender op de website, de mogelijkheid om zich eventueel aan te melden voor geplande evenementen.

Kijk dus regelmatig op onze website en blijf op de hoogte van al het nieuws rondom dementie (in Twente). Ook via Facebook houden wij u op de hoogte. Volg ons hier.

De komende tijd blijven wij deze website verder ontwikkelen om u nog beter te ondersteunen in uw zoektocht naar informatie over dementie. Mist u nog informatie of heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen aan de ketenregisseurs; Joedith Kroes en Loes Heerts. Vul hiervoor het contactformulier op onze website in.

Wij wensen u veel plezier op onze nieuwe website.

Judith Kroes en Loes Heerts (Ketenregisseurs)

 

Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van start: Doet u mee?

Het aantal mensen met dementie is in Nederland door de vergrijzing vervijfvoudigd tot 270.000. Geschat wordt dat dit aantal de komende 25 jaar zal verdubbelen tot een half miljoen. Omdat we steeds langer thuis verzorgd moeten worden, is ook de druk op de mantelzorgers flink toegenomen.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen stellen we mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Zorgt u voor iemand met dementie en wilt u meedoen aan dit onderzoek? Vul dan hier vragenlijst in.

Hengelo haakt in: Op naar een dementievriendelijke gemeente!

Op donderdagavond 8 maart organiseerde de gemeente Hengelo in samenwerking met Dementie Twente en Wijkracht een avond over de dementievriendelijke samenleving. Ruim 60 bezoekers, van ondernemers tot zorg- en welzijnswerkers, werden geïnformeerd over de stappen die in Hengelo gezet gaan worden om het certificaat “Dementievriendelijke gemeente” te kunnen gaan ontvangen. Een zeer geslaagde avond!

Lees hier verder

Focusbrief Dementie 2018 Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland doet in de Focusbrief dementie 2018 tien voorstellen om de zorg en ondersteuning thuis te verbeteren voor mensen met dementie. Passende dagactiviteiten voor mensen met dementie, betere en tijdige beschikbaarheid van mantelzorgondersteuning en respijtzorg én het voorkomen van de zorgval. Dit zijn drie van de tien voorstellen die op korte termijn nodig zijn om langer thuis wonen echt mogelijk te maken. Te vaak vallen mensen nu nog tussen wal en schip door gebrek aan aansluiting tussen zorgvraag en –aanbod. De Focusbrief dementie 2018 van Alzheimer Nederland is op 13 maart in ontvangst genomen door de Tweede Kamercommissie VWS en wordt op 15 maart aangeboden aan voorzitter Van Zanen van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees hier de focusbrief

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/alzheimer-nederland-overhandigt-petitie-focusbrief-dementie-2018-aan-tweede-kamer

Minister de Jonge onderzoekt oplossing zorgval

‘Er is nog onvoldoende inzicht in de aard en omvang van de problematiek’, luidt de boodschap van minister De Jonge over de zorgval in de thuiszorg voor ouderen. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar de omvang van het probleem en mogelijke oplossingen. Lees hier verder.

Beleef dementie zelf met de Alzheimer Experience

De Alzheimer Experience is ontwikkeld om zelf te beleven hoe het is om dementie te hebben. In de filmpjes wordt iemand met dementie vanuit verschillende perspectieven bekeken. Zo merk je dat iedereen er anders tegenaan kijkt en dit leidt tot onbegrip. Ook ervaren? Hier begint jouw Alzheimer Experience!