Wat is dementie?

Dementie is zoveel meer dan vergeten!

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte die veel vragen oproept. 

Hoe herkent u dementie?

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Op onze signalenkaart staat beschreven welke signalen kunnen wijzen op dementie. Hoe eerder signalen herkend worden, hoe sneller voor u passende zorg en/of een behandeling ingezet kan worden.

Misschien wijzen signalen op dementie, maar ook andere oorzaken zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan MCI (ook wel een lichte cognitieve stoornis genoemd).

Daarnaast bevat de kaart ook belangrijkste tips in de omgang met mensen met dementie.

Tips voor een fit brein:
Beweeg dagelijks, eet gezond en luister of maak muziek

'Niet pluis' gevoel

Neem signalen serieus! Maak een afspraak met uw huisarts en bespreek uw zorgen. In sommige plaatsen is het ook mogelijk om een geheugenspreekuur te bezoeken.

In het ‘Levenspad dementie‘ is meer informatie te vinden over het te bewandelen pad als u te maken krijgt met dementie.

Geheugentest

Twijfelt u of uw geheugenproblemen normaal zijn of dat u dementie hebt? Of vermoedt u dat uw partner of familielid dementie heeft? Dan kunt u de geheugentest doen voor uzelf of voor een ander.

Levenspad dementie

Alle informatie rondom dementiezorg verzameld op één plek! Voor zowel de mens met dementie als voor de mantelzorgers en de zorgprofessionals.

Vragen?

Is uw vraag niet beantwoord of is er nog iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact met ons op. Wij wijzen u graag de weg in de wereld van de dementiezorg.