Levenspad dementie

Op pad in de wereld van Dementie

In dit levenspad staat alle informatie die u nodig heeft in de zorg rond dementie – passend bij uw situatie. Het is een pdf die je kan downloaden en waar je doorheen kan klikken.

Voor een goed gebruik van dit document, adviseren wij eerst de pdf te downloaden. 

Stapsgewijs; grip en begrip

Het levenspad is opgedeeld in 5 stappen:
– Signaleren; niet pluis
– Diagnose
– Leven met dementie
– Laatste levensfase
– Nazorg

Per stap staat voor u de belangrijkste informatie beschreven. Hiernaast is er speciale aandacht voor rouw, pro-actieve zorgplanning en de mens met dementie in de maatschappij.

‘Gaat u mee op pad door dit levenspad?’

Voor iedere doelgroep een eigen pad; mens met dementie, mantelzorger en de zorgprofessional. Alle informatie verzameld op één plek.

Voor een goed gebruik van dit document, adviseren wij eerst de pdf te downloaden.