Levenspad dementie

Op pad in de wereld van Dementie

In dit levenspad staat alle informatie die u nodig heeft in de zorg rond dementie – passend bij uw situatie. Het is een pdf die je kan downloaden en waar je doorheen kan klikken.

Stapsgewijs; grip en begrip

Het levenspad is opgedeeld in 5 stappen:
– Signaleren; niet pluis
– Diagnose
– Leven met dementie
– Laatste levensfase
– Nazorg

Per stap staat voor u de belangrijkste informatie beschreven. Hiernaast is er speciale aandacht voor rouw, pro-actieve zorgplanning en de mens met dementie in de maatschappij.

‘Gaat u mee op pad door dit levenspad?’

Voor iedere doelgroep een eigen pad; mens met dementie, mantelzorger en de zorgprofessional. Alle informatie verzameld op één plek.