Mantelzorger

In Nederland zorgen ongeveer 320.000 mantelzorgers voor mensen met dementie. Een groot deel daarvan zorgt iedere dag voor hun naaste.

Hallo!

‘Ik ben de casemanager dementie. U bent als mantelzorger erg belangrijk. Daarom ben ik er ook voor u! Ik kan u helpen de weg te wijzen.’


‘Zorgen voor iemand met dementie is een zware taak. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers zich twee keer zo vaak eenzaam voelen.’

Vraag om hulp en steun

Hulp vragen is voor veel mensen niet gemakkelijk, zeker niet als het voor jezelf is. Je kunt het gevoel hebben tekort te schieten als je ondersteuning vraagt bij de zorg voor je naaste. Misschien vind je het niet prettig als er andere mensen in huis komen om te helpen. Ondersteuning van familie of vrienden is wat dat betreft vaak makkelijker te accepteren dan hulp van vrijwilligers of de thuiszorg. Misschien laat je naaste blijken geen hulp van ‘vreemden’ te willen. Dat maakt de drempel om de zorg uit handen te geven nog hoger.

Praat met een casemanager dementie
Een goed gesprek met iemand die weet waarover je het hebt, kan erg opluchten. Je voelt je dan begrepen en gesterkt. Zo’n gesprek kun je voeren met een casemanager

In het ‘Levenspad dementie‘ is meer informatie te vinden over het te bewandelen pad voor u als mantelzorger.

Tip: Als uw naaste niet naar de huisarts wil voor problemen rondom het geheugen.
Combineer dan het bezoek met een andere klacht. Informeer je huisarts vooraf en vraag om een dubbel consult. 

Denk met ons mee

Wij vinden het belangrijk dat u met ons meedenkt over de zorg en ondersteuning voor uw naaste. We hebben daarvoor een actieve klankbordgroep in Twente. Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar om actuele thema’s en regionale ontwikkelingen te bespreken.

Wij nodigen u van harte uit om een keer deel te nemen om te kijken of het wat voor u is! Neem contact op met secretariaat@dementietwente.nl voor meer informatie.

Onvrijwillige opname en zorg

De routekaart Wzd (Wet zorg en dwang) beschrijft hoe er in Twente uitvoering wordt gegeven aan de verschillende opname mogelijkheden. 

Levenspad dementie

Alle informatie rondom dementie verzameld op één plek! Voor zowel de mens met dementie als voor de mantelzorgers en de professionals.

Vragen?

Is uw vraag niet beantwoord of is er nog iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact met ons op. Wij wijzen u graag de weg in de wereld van de dementie.