Samenwerkingspartners

Wij werken samen met...

Alleen samen kunt u ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun naasten het pad van de dementie op een wijze die bij hen past kunnen bewandelen.

In onze regio werken wij niet alleen samen met onze netwerkpartners, maar ook met andere samenwerkingspartners. Zij dragen allemaal op een eigen wijze bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers.

Kenniscentrum dementie
op jonge leeftijd

Het centrum voor betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie.

 

Willem; hart voor
levensvragen

Het regionale centrum voor levensvragen. Willem regelt de inzet van geestelijke verzorging bij levensvragen in de regio.

 

Technologie en
zorgacademie

De TZA begeleidt bij bewustwording, adoptie en acceptatie van zorgtechnologie in de praktijk.

 .

CVA-keten Twente

De CVA-keten Twente heeft als doel dat mensen die een CVA hebben doorgemaakt of traumatisch hersenletsel hebben opgelopen op het juiste moment, de juiste zorg krijgen.

 

Netwerken Palliatieve
Zorg Twente

De Netwerken hebben als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod.

Veertien Twentse
gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het organiseren van zorg en ondersteuning in het voorliggend veld en rondom de dementievriendelijke samenleving