Dementievriendelijke samenleving

Naasten, omgeving, vrijwilligers

De weg die mensen met dementie afleggen gaat gepaard met veel onzekerheid en verdriet. Hoe gaat u om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten in een wereld die zelf ook steeds verwarrender en bedreigender wordt? Hoe gaat u om met veranderend gedrag van uw naaste met dementie? En misschien wel de moeilijkste vraag: hoe kan ik ondanks alles een waardig leven blijven leiden? Omgaan met dementie vraagt veel van mensen met dementie en hun omgeving, maar mag nooit een probleem van hen alleen zijn.

Samen Dementievriendelijk

Veruit de meeste mensen willen na de diagnose dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij gaan er vaak nog alleen op uit, bijvoorbeeld naar de supermarkt. Meestal gaat dat zonder problemen, maar soms weten zij het even niet meer. Daarom is het belangrijk dat niet alleen mensen uit hun naaste omgeving, maar ook anderen – zoals taxichauffeurs of winkelpersoneel –  dementie kunnen herkennen en weten hoe zij hiermee kunnen omgaan.

Landelijk wordt de beweging naar een dementievriendelijke samenleving ondersteund door SamenDementieVriendelijk. Kijk op de website van Samen Dementievriendelijk voor meer informatie en verschillende online trainingen.

Heb jij een vraag, ambitie of kunnen wij jou helpen in de ontwikking naar een dementievriendelijk Twente? Dat doen wij graag! Neem contact met ons op!

Dementievriendelijk Twente

Vanuit Dementie Twente leveren wij op verschillende manieren een bijdrage aan ontwikkelingen rondom een dementievriendelijke samenleving. Dit doen we veelal in samenwerking met de gemeenten, Alzheimer Nederland afdeling Twente en overige netwerkpartners.

Ine en Loes hebben in november 2020 een workshop verzorgd bij het slot event van het het deltaplan dementie. In deze workshop zijn we in gegaan op de wijze waarop in Twente wordt gewerkt aan een dementievriendelijke samenleving.