Jonge mensen met dementie

Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Bij het woord dementie denkt men het eerste aan problemen met het geheugen.

Bij dementie op jonge leeftijd is dit lang altijd niet aan de orde en daardoor worden de eerste signalen van dementie vaak niet herkend. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen, meestal denkt men eerst aan een depressie, overspannenheid of relatieproblemen.

Signalen

Signalen voor jonge mensen met dementie kunen zijn:

 1. Niet-pluisgevoel bij naasten.
 2. Moeite met het opnemen en verwerken nieuwe informatie.
 3. Snel huilen/somber/empathieverlies.
 4. Overzichtsverlies in drukke situaties.
 5. Ontremming/initiatiefverlies/passiviteit.
 6. Taalarmoede/woordvindproblemen.
 7. Apraxie complexe handelingen.
 8. Karakterveranderingen, gedragsveranderingen.
 9. Behandeling (depressie) klachten geen effect.
 10. Verandering van rol in relatie.
 11. Geheugen vaak langer intact en inzicht vaak intact.
 12. De ziekte kan problemen in het gezin en werk veroorzaken.
 13. Staan midden in het (gezins)leven, problemen in de omgang met de partner, onbegrepen gedrag, onvermogen om te gaan met gedragsveranderingen.
 14. Problematiek thuis met de opvoeding van kinderen.
 15. Hebben vaak nog een baan, onbegrepen problemen in het werk met als gevolg ziekteverlof of ontslag.
 16. Onbegrip bij instanties.
 17. Acute problemen bij financiën.
 18. Meer bewust van achteruitgang cognitie.
 19. Vaker stemmingsklachten.
 20. Mantelzorgers grotere kans op overbelasting, draaglast voor partner die zorg moet combineren met eigen werk en opvoeding van de kinderen en ouders van de persoon met dementie.
 21. Vaker sprake van een erfelijke vorm.
 22. Zeldzame vormen komen vaker voor, a-typische vormen van dementie die leiden tot problematisch gedrag (FTD, Lewy body).
 23. Specifieke kennis is noodzakelijk.
 24. Beloop is vaak dynamisch, grillig en progressief.
 25. Verlies heeft veel impact op persoon en omgeving.

Het is belangrijk en noodzakelijk om hulp uit het sociale systeem en ondersteuning van professionals te accepteren.

Belang van tijdige diagnose!

In combinatie met een relatief jonge leeftijd is het ziektebeeld door naasten én professionals makkelijk te verwarren met een depressie, burn-out of overspannenheid. Dit gebeurt dan ook regelmatig. De daadwerkelijke diagnose dementie laat vaak jaren op zich wachten, gemiddeld bijna 4,5 jaar.

Een tijdige diagnose maakt een wereld van verschil. Het zorgt ervoor dat jonge mensen met dementie en hun naasten op zoek kunnen gaan naar ondersteuning op maat, een oplossing kunnen vinden voor de bijkomende (sociale, financiële en andersoortige) problemen, en de ziekte zo veel mogelijk een plaats kunnen geven.

Naast de mogelijkheden voor onderzoek is Twente is er ook de mogelijkheid voor een diagnostisch traject in het Alzheimercentrum in Amsterdam.

“Bespreek vermoedens met de huisarts.
Hij verwijst iemand door voor verder diagnostisch onderzoek.”

Meer informatie?

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd maakt zich hard voor betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. 

Wilt u meer weten? Bezoek dan de website www.kcdementieopjongeleeftijd.nl

Wilt u meer weten over de medische diagnostiek bij dementie op jonge leeftijd en de verschillende vormen van dementie kijk dan op www.alzheimercentrum.nl

Werkgroep

Binnen Dementie Twente is een werkgroep actief die zich specifiek bezig houdt met dit thema. Er wordt gekeken naar vraag en aanbod van activiteiten, dagbesteding en woonvormen. Daarnaast werken we samen aan het steeds verder verhogen van de deskundigheid van professionals.

Heeft u tips? Wij horen dat graag via secretariaat@dementietwente.nl

Levenspad dementie

Alle informatie rondom dementiezorg verzameld op één plek! Voor zowel de mens met dementie als voor de mantelzorgers en de zorgprofessionals.

Vragen?

Is uw vraag niet beantwoord of is er nog iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact met ons op. Wij wijzen u graag de weg in de wereld van de dementiezorg.