Over Dementie Twente

Dementie Twente is het samenwerkingsverband in Twente om te komen tot een kwalitatief en inhoudelijk goede samenwerking in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten.

Meerjarenplan 2023 tot 2025 Dementie Twente

Wat is onze missie?

De missie van dementie Twente is het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met dementie in hun omgeving. Om dit te kunnen bereiken is het van groot belang om organisaties binnen het netwerk te faciliteren en met elkaar te verbinden.

Daarvoor zijn wij, Loes Heerts (links) en Ine Bonke (rechts) als ketenregisseur werkzaam voor Dementie Twente

 
Onze plannen

Samen met de werkgroep beleid en kwaliteit werken wij aan onze plannen. Ons meerjarenplan geeft onze missie en doelstellingen weer. In het activiteitenplan worden de doelstellingen uitgewerkt naar concrete activiteiten.

Ons Twentse netwerk

Wij zijn erg blij dat we inmiddels uit een netwerk bestaan van ca. 48 netwerkpartners verdeeld over de 14 Twentse gemeenten.

Levenspad dementie

Alle informatie rondom dementiezorg verzameld op één plek! Voor zowel de mens met dementie als voor de mantelzorgers en de zorgprofessionals.  

Nieuwsbrief

Via de maandelijkse nieuwsbrief blijft u op de hoogte van scholingen, activiteiten, producten en alle actuele landelijke en regionale ontwikkelingen. 

Vragen?

Is uw vraag niet beantwoord of is er nog iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact met ons op. Wij wijzen u graag de weg in de wereld van de dementiezorg.