Dementie op jonge leeftijd

Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Bij het woord dementie denkt men het eerste aan problemen met het geheugen.

Bij dementie op jonge leeftijd is dit lang altijd niet aan de orde en daardoor worden de eerste signalen van dementie vaak niet herkend. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen, meestal denkt men eerst aan een depressie, overspannenheid of relatieproblemen.

Signalen

Signalen voor jonge mensen met dementie kunen zijn:

 1. Niet-pluisgevoel bij naasten.
 2. Moeite met het opnemen en verwerken nieuwe informatie.
 3. Snel huilen/somber/empathieverlies.
 4. Overzichtsverlies in drukke situaties.
 5. Ontremming/initiatiefverlies/passiviteit.
 6. Taalarmoede/woordvindproblemen.
 7. Apraxie complexe handelingen.
 8. Karakterveranderingen, gedragsveranderingen.
 9. Behandeling (depressie) klachten geen effect.
 10. Verandering van rol in relatie.
 11. Geheugen vaak langer intact en inzicht vaak intact.
 12. De ziekte kan problemen in het gezin en werk veroorzaken.
 13. Staan midden in het (gezins)leven, problemen in de omgang met de partner, onbegrepen gedrag, onvermogen om te gaan met gedragsveranderingen.
 14. Problematiek thuis met de opvoeding van kinderen.
 15. Hebben vaak nog een baan, onbegrepen problemen in het werk met als gevolg ziekteverlof of ontslag.
 16. Onbegrip bij instanties.
 17. Acute problemen bij financiën.
 18. Meer bewust van achteruitgang cognitie.
 19. Vaker stemmingsklachten.
 20. Mantelzorgers grotere kans op overbelasting, draaglast voor partner die zorg moet combineren met eigen werk en opvoeding van de kinderen en ouders van de persoon met dementie.
 21. Vaker sprake van een erfelijke vorm.
 22. Zeldzame vormen komen vaker voor, a-typische vormen van dementie die leiden tot problematisch gedrag (FTD, Lewy body).
 23. Specifieke kennis is noodzakelijk.
 24. Beloop is vaak dynamisch, grillig en progressief.
 25. Verlies heeft veel impact op persoon en omgeving.

Het is belangrijk en noodzakelijk om hulp uit het sociale systeem en ondersteuning van professionals te accepteren.

Neem signalen serieus

Bespreek vermoedens met uw huisarts. Hij verwijst iemand door voor verder diagnostisch onderzoek.

Het is belangrijk en noodzakelijk om hulp uit het sociale systeem en ondersteuning van professionals te accepteren.

Praat met een casemanager dementie
Een casemanager helpt graag bij het in beeld brengen van uw situatie. Ook ondersteunt en adviseert hij bij de inzet van zorg en begeleiding.

Het Kenniscentrum
‘Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd’ maakt zich hard voor betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Op hun website lees je hier meer informatie op

www.kcdementieopjongeleeftijd.nl 

Overzicht activiteiten en ondersteuning

Er zijn diverse mogelijkheden in Twente op het gebied van ondersteuning, activiteiten en wonen speciaal gericht op dementie op jonge leeftijd. De informatie hierover is bij elkaar gebracht in een overzicht. In dit overzicht is geprobeerd zo volledig mogelijk en actueel te zijn. Aanvullingen of nieuwe initiatieven kunnen doorgegeven worden aan secretariaat@dementietwente.nl

‘Kom via uw huisarts in contact met een casemanager.
Daarnaast kunt u ook zelf via onze website een casemanager benaderen.’

Werkgroep

Binnen Dementie Twente is een werkgroep actief die zich specifiek bezig houdt met dit thema. Er wordt gekeken naar vraag en aanbod van activiteiten, dagbesteding en woonvormen. Daarnaast werken we samen aan het steeds verder verhogen van de deskundigheid van professionals.

Heeft u tips? Wij horen dat graag via secretariaat@dementietwente.nl

Levenspad dementie

Alle informatie rondom dementie verzameld op één plek! Voor zowel de mens met dementie als voor de mantelzorgers en de professionals.

Vragen?

Is uw vraag niet beantwoord of is er nog iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact met ons op. Wij wijzen u graag de weg in de wereld van de dementie.