Verstandelijke beperking en dementie

De onderliggende oorzaak van de verstandelijke beperking brengt in sommige gevallen een verhoogde kans op dementie met zich mee. Voorbeelden daarvan zijn mensen met het Downsyndroom, het syndroom van Sanfilippo en mensen die vaak epileptische insulten hebben in combinatie met een verstandelijke beperking. Ongeveer een derde van de mensen met het Downsyndroom en ouder dan 40 jaar, heeft dementie. Bij mensen met het syndroom van Sanfilippo komt dementie veelal op jong volwassen leeftijd voor. Naast dementie bij mensen met bovengenoemde syndromen, is nog maar weinig bekend over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Op welke signalen kunt u letten?

Feitelijk zijn de verschijnselen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking niet anders dan bij mensen zonder een verstandelijke beperking. Sommige mensen met een verstandelijke beperking hebben bepaalde vaardigheden echter nooit gehad, zoals praten, zich oriënteren, lezen, schrijven en rekenen. Bij andere vaardigheden hebben zij altijd ondersteuning gehad, zoals aan- en uitkleden, eten en huishoudelijk werk. Achteruitgang in dergelijke vaardigheden zijn daarom lastig op te merken. Verlies van vaardigheden, die mensen voorheen wél hadden, kan duiden op dementie. Bij mensen met een verstandelijke beperking is het daardoor vaak lastig om dementie te herkennen. Het is om die reden belangrijk om gegevens te hebben over hun functioneren tijdens hun volwassen leven, voordat sprake was van dementie.

‘Dementie komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking.’

Kennisplein gehandicaptensector

In deze brochure van het kennisplein gehandicaptensector leest u over dementie in het algemeen en bij mensen met een verstandelijke beperking. U leest onder meer over de soorten en de verschillende stadia van dementie. De brochure is bedoeld voor verwanten en professionele ondersteuners.

Op de website van het kennisplein gehandicaptenzorg vindt u nog veel meer informatie en tools welke u kunt gebruiken in de zorg voor de ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking.

Heb je twijfels?

Bespreek deze met de huisarts. Hij verwijst iemand door voor verder diagnostisch onderzoek.

Levenspad dementie

Alle informatie rondom dementiezorg verzameld op één plek! Voor zowel de mens met dementie als voor de mantelzorgers en de zorgprofessionals.

Vragen?

Is uw vraag niet beantwoord of is er nog iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact met ons op. Wij wijzen u graag de weg in de wereld van de dementiezorg.