mantelzorger in de toekomst steeds ouder!

Het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen aan 75-plussers die zelfstandig wonen, neemt af. En diegenen die mantelzorg kunnen verlenen, zijn ook steeds ouder. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek over mantelzorg in 2040 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het aantal ouderen dat elke week vier uur of meer mantelzorg nodig heeft, neemt de komende decennia met 70 procent toe; van 230.000 naar bijna 390.000. Het aantal mensen dat minstens vier uur mantelzorg verleent aan 75-plussers stijgt in die periode met nog geen 7 procent; van 1,11 miljoen naar 1,18 miljoen

Om deze reden zijn wij nu al druk bezig, samen met onze netwerkpartners, menzis en gemeenten, met verschillende projecten om onze samenleving dementievriendelijk te maken! In een dementievriendelijke samenleving kunnen mensen met dementie en hun naasten blijven meedoen en is er aandacht en zorg voor mantelzorgers!

Lees het hele bericht hier

Recommended Posts