observatiebedden voor ouderen in crisissituatie

In de huidige situatie moeten huisartsen regelmatig lang zoeken voor ze een oudere die in een crisissituatie verkeert ergens kunnen onderbrengen ter observatie. Dat leidt er vaak toe dat ouderen in een ziekenhuisbed terechtkomen. Dat verstopt de doorstroming en is duur, maar het is ook voor de ouderen zelf niet goed. Daarom hebben verschillende instanties de handen ineen geslagen om in het werkgebied van ziekenhuis ZGT speciale opvangplekken te regelen, zogenaamde observatiebedden. In de samenwerking zitten onder meer de grote zorginstellingen TMZ, ZorgAccent, Carintreggeland, ziekenhuis ZGT, de huisartsenorganisaties en verzekeraar Menzis die de proef betaalt.

Lees het hele artikel hier

Recommended Posts