Samen op weg

Op dinsdag 16 april hebben de leden van de stuurgroep van dementie Twente met elkaar gesproken over wat ons bind als netwerk en waar we als netwerk naar toe willen ontwikkelen. Van regel naar waarde gestuurd… De uitkomsten gaan we verwerken en verder vervolg geven. De foto geeft een impressie van de uitkomsten van deze middag.

Betrokken, Enthousiast, Samen en Divers!!

Into D’Mentia

Ervaar wat het is om dementie te hebben.

Het zorgen voor mensen met dementie is een bijzondere taak. Er wordt een beroep gedaan op het empathisch vermogen en flexibiliteit. Het is vaak lastig om te doorgronden wat er allemaal gebeurt met iemand die dementie krijgt.

Into D’mentia laat gezonde mensen ervaren wat het betekent om dementie te hebben. Dit gebeurt door een simulatie in een ruimte waar de beleving van dementie wordt gecreëerd. In deze ruimte speelt een verhaal af waarin de bezoeker zelf een rol heeft. In dit verhaal ontstaan ervaringen die passen bij het ziektebeeld van dementie. De simulatieruimte is ondergebracht in een mobiele unit en reist door het land.

Into D’mentia in de praktijk:

Voorgesprek

Een kort individueel informatiegesprek met een medewerker van Into D’mentia waarin u uitleg krijgt over het verloop van de ervaring.

Simulatie

Vervolgens gaat u de cabine in. U treedt ‘uw’ woonkeuken binnen en u beleeft een dag uit het leven van iemand met dementie. De ervaring zal zo’n 25 minuten in beslag nemen. Vanzelfsprekend is er altijd een begeleider van Into D’mentia in de buurt.

Nagesprek

Na afloop van de simulatie vindt een nagesprek plaats. De begeleider van Into D’mentia bespreekt met u hoe u de simulatie heeft beleefd, welke ervaringen u heeft opgedaan en welke gevoelens bij u boven kwamen.

Groepssessie

Een groepssessie volgt (op 2 en 15 oktober) na het bezoek aan de Into D’mentia cabine waar dieper wordt ingegaan op het begrijpen van mensen met dementie en het verbeteren van de relatie. Wat is belangrijk voor hem/ haar?

 

Loes en Ine hebben samen met 2 casemanagers dementie zelf de cabine beleving mogen ervaren en waren erg onder de indruk.  We zijn dan ook  erg blij dat we de into D’mentia cabine van 2 september t/m 9 oktober 2019  naar Twente kunnen halen. In de 6 weken dat de cabine in Twente staat willen we zoveel mogelijk mensen de cabine beleving laten ervaren.

Om het een en ander goed georganiseerd te laten verlopen hebben we een deelname verdeling gemaakt onder onze netwerkpartners. Daarnaast zijn alle casemanagers uitgenodigd en mogen zij ook een mantelzorger aandragen.

 

Into D’mentia biedt een ervaring die inzicht geeft in de belevingswereld van iemand met dementie. Hierdoor wordt het inlevingsvermogen versterkt. Wij geloven dat dit inlevingsvermogen de basis is voor het verbeteren van een relatie(emotionele verbinding) tussen iemand met dementie en de professional.

bezoek aan Alzheimercentrum VUmc Amsterdam

Op 19 maart zijn Ine en Loes afgereisd naar het alzheimer centrum van het VUmc in Amsterdam. Dit op uitnodiging van Freek Gillissen (verpleegkundig specialist alzheimer centrum). Freek heeft in oktober 2018 een scholingsmiddag voor Dementie Twente gegeven over het onderwerp niet medicamenteuze interventies bij jonge mensen met dementie.

Wij mochten meelopen met het diagnostisch traject voor ‘jonge’ mensen waar een verdenking is tot een vorm van dementie. In de foto’s vinden jullie een patiënteninformatie brochure waarin de dag wordt beschreven voor de patiënt.

Wij zijn bij het onderzoek geweest door de neuroloog en bij het gesprek van de verpleegkundige met de familie van de patiënt. De patient ondergaat gedurende de dag verschillende onderzoeken. Zie folder bij de foto’s.

wat wij nog niet wisten, dus jullie misschien ook niet…

  1. De EEG geeft een afspiegeling van het functioneren van de hersenen. Bij lewy body dementie laat de EEG een vertraagde werking zien van de hersenen. Bij FTD is het EEG veelal normaal en bij Alzheimer wisselend.
  2. De lumbaal punctie wordt gedaan om een vermoedelijke diagnose van Alzheimer te ondersteunen. En kan het verschil maken bij twijfel. Het wel of niet aanwezig zijn van bepaalde eiwitten is te zien in liquor.
  3. De patiënt en naaste hebben een dag vullend programma aan alle onderzoeken. Zij worden gedurende de dag volledig verzorgd en aan de hand meegenomen.
  4. Er zijn veel verschillende professionals betrokken bij het diagnostisch traject
  5. vlak na de middag is er een klein MDO. Hierin bespreken de arts assistenten neurologie hun bevindingen met de neuroloog. Ook wordt hier de eerste indruk vanuit de neuropsycholoog in meegenomen. De neuroloog ziet na dit kleine MDO de patiënt zelf en kan door de verkregen informatie in het MDO gericht vragen stellen of aanvullend onderzoek afspreken. 1x per week op vrijdag is er een groot MDO. Hier zijn veel verschillende disciplines bij aanwezig. Alle uitslagen worden hier bekeken en beoordeeld. De diagnose wordt vervolgens gesteld. Streven is om de patiënt binnen 2 weken na de diagnostiek dag de uitslag mede te delen.

Wij blijven in de toekomst de contacten behouden met het alzheimercentrum en gaan zeker nog samen met hen deskundigheidsbevordering organiseren in Twente.

Als jullie meer informatie willen, neem dan contact met ons op!

 

scholingen en evenementen toegevoegd

In onze evenementenkalender zijn de reeds geplande scholingen voor 2019 toegevoegd. Vanaf heden zal inschrijven voor scholingen en andere evenementen gaan via de website van dementie Twente. Wij zijn hier blij mee, omdat het handmatig verwerken van inschrijvingen in het verleden veel tijd heeft gekost. Ook zullen de meeste van de in de toekomst te volgen scholingen van dementie Twente geaccrediteerd zijn. Dit was een wens van de zorgprofessionals en wij zijn dan ook verheugd dat het is gelukt om dit in te regelen.

Heb je een suggestie voor een te organiseren scholing dan horen wij deze graag. Neem contact met ons op via de email of via het contactformulier

Klik hier voor het overzicht scholingen en evenementen

Kracht van Herinneringen: Bijeenkomsten voor mensen met dementie en naaste.

Welzijn Ouderen Hengelo organiseert een serie bijeenkomsten voor mensen met dementie en mantelzorgers onder de naam Kracht van Herinneringen. Samen iets te ondernemen en herinneringen ophalen heeft een gunstig effect op het onderlinge contact. Buurthuis de Tempel in Hengelo, start dinsdag 19 maart.

De werkwijze is gebaseerd op de (goedgekeurde en bewezen effectieve) Europese aanpak voor het begeleiden van mensen met dementie. Tijdens 6 a 8 bijeenkomsten wordt aan de hand van verschillende thema’s herinneringen opgehaald.

Door samen bewust positieve herinneringen op te halen, kan er een verbeterd contact ontstaan tussen de persoon met dementie en de mantelzorger. Het zelfvertrouwen van degene met dementie kan toenemen, en de kennis van mantelzorgers over dementie wordt vergroot.

 

Ervaringen van deelnemers

“Er wordt tijd voor je genomen en het is zo fijn dat we er acher komen dat we ook gezamenlijke herinneringen hebben, bij het zien en ruiken van al die voorwerpen, foto’s en geuren’.

‘Voor het eerst in tijden gingen we samen weer lachend naar huis’.

 

Positieve insteek
Dementie is ingrijpend voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor zijn omgeving. Tijdens de be bijeenkomsten wordt informatie en tips gegeven. De insteek daarbij is positief: meer begrip voor elkaar en het richten op wat nog wél kan. De bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijk uur voor de mensen met dementie en de mantelzorgers. In dat uur wordt aan de hand van thema’s herinneringen opgehaald. Thema’s kunnen zijn: eten, huishouden, vakantie, huwelijk, feestdagen enzovoort.

Daarna splitst de groep zich: de mensen met dementie lunchen en praten na, terwijl de mantelzorgers ervaringen uitwisselen en informatie krijgen over dementie.

 

Aanmelden of meer informatie

De bijeenkomsten starten op dinsdag 19 maart in buurthuis de Tempel in de Kasbah, Booggang 2 in Hengelo. Zes weken achtereen met een uitloopmogelijkheid van één of twee weken.

De bijeenkomsten zijn voor mensen met beginnende dementie samen met de partner, zoon of dochter of andere mantelzorger. Voor informatie of opgave:

Welzijn Ouderen Hengelo, onderdeel van Wijkracht:

Catharina Volkering: 053-4367755 e-mail: c.volkering@wijkracht.nl

Wijkrachtacademie: www.wijkrachtacademie.nl

 

Update website

We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd op onze website. Zo zijn er een aantal nieuwe functies toegevoegd, zoals de evenementenkalender. Daarnaast hebben we ook de paginastructuur iets aangepast zodat informatie nog gemakkelijker en sneller kan worden gevonden. Heb je zelf nog tips? Laat het ons weten!

Assortiment in de Dementotheek uitgebreid

We hebben ons assortiment in de Dementotheek uitgebreid met diverse (informatieve) leesboeken, Dvd’s en hulpmiddelen. Zo bieden wij nu o.a. een aangepaste afstandsbediening met minder knoppen aan en hebben wij het boek ‘Ma’ van Hugo Borst toegevoegd. Benieuwd naar wat wij nog meer in ons assortiment hebben? Bekijk het gehele assortiment op de pagina ‘Kennisbank’ op deze site. Of klik op de afbeelding hieronder.

 

Artikel in kbo-pcob

We staan met een mooi artikel in het blad van seniorenorganisatie kbo-pcob. Geen lid? Bekijk dan het artikel hieronder.

Mantelzorgkasten in bibliotheken Rijssen en Holten

Boeken, folders, dvd’s over mantelzorg en ziektebeelden, zoals dementie. Ze zijn vanaf maandag voor iedereen, maar in het bijzonder voor mantelzorgers, beschikbaar in de bibliotheken van Rijssen en Holten.

De mantelzorgkasten zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen Evenmens en de gemeente Rijssen-Holten.

Lees meer…

Nieuwe leden dagelijks bestuur

Wij zijn blij om te kunnen melden dat per 1 juli jl. Dineke van der Wal (Manager thuiszorg & dagbesteding bij Liberein) en Tanja Hak (Wijkmanager bij Carint Reggeland), zijn toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van Dementie Twente.

Met het vertrek van Murk Westerterp als lid van de Raad van Bestuur van Liberein, was er een plek vrijgekomen in het Dagelijks Bestuur van Dementie Twente. In het huishoudelijk reglement staat dat de budgethoudende partij (Liberein), ten minste één afgevaardigde levert in het Dagelijks Bestuur. Aangezien Dineke van der Wal altijd al erg enthousiast is geweest over de keten dementie, was het voor beide partijen beide dan ook geen moeilijke beslissing en wordt deze stap gezien als een logisch vervolg.

Dineke houdt ervan om nieuwe mensen te leren kennen en gaat graag actief aan de slag met verbeterkansen. Haar enthousiasme zet ze graag in voor een goede samenwerking tussen zowel zorgverleners onderling als tussen de zorgverleners en mensen met dementie en hun naasten. Ditzelfde geldt voor Tanja Hak. Zij heeft zichzelf kandidaat gesteld omdat ze graag meedenkt over de ontwikkelingen en daarnaast vindt ook zij een goede samenwerking, tussen alle betrokkenen, erg belangrijk.

De reeds zittende bestuurders Marie Louise Engbers (Regiomanager TMZ) en Erik Vuurboom (Directeur Wijkverpleging Zorgaccent) maken het vierkoppige bestuur compleet.

Met deze invulling kunnen we zeggen dat we een enthousiast, betrokken en proactief Dagelijks Bestuur hebben voor Dementie Twente.