Dementiemonitor 2020

Mantelzorger dementie, hoe gaat het met je?

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wij delen de uitkomsten dan ook met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik van het onderzoeksrapport. Zo beïnvloeden we beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.

Dementie Twente gebruikt de resultaten van het onderzoek om op lokaal niveau inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Met het verkregen inzicht werken wij samen met onze netwerkpartners aan verbeteringen in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Dit op zowel lokaal als regionaal niveau.

Help mee en vul de vragenlijst in Deze vindt u op www.dementiemonitor.nl. Invullen duurt ongeveer 20 minuten. Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen, stuur dan een mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl ovv uw naam en adres.

Recommended Posts