Nieuwe netwerkpartner Imean

IMEAN Care zet zich met hart en ziel in voor alle Twentse migrantenouderen met of zonder dementie. Dat doen we door het leveren van cultuursensitieve zorg. Dit is zorg en begeleiding die is afgestemd op de culturele achtergrond van onze cliënt. Welke cultuur dat ook is. Vanuit die verbinding voelt de cliënt zich meer gezien, begrepen en “thuis” in onze Nederlandse samenleving. Iets wat door hun ziekte of het ouder worden steeds lastiger wordt.

De professionals van IMEAN hebben kennis van diverse culturele gebruiken en rituelen, ze spreken de taal van de cliënt en houden zoveel mogelijk rekening met de specifieke wensen van de cliënt en zijn familie. Samen slaan we de brug tussen de gewoontes en gebruiken uit het land van herkomst en die hier in Nederland. Dat is voor iedere cliënt weer anders. Door dit stukje maatwerk onderscheidt IMEAN zich echt ten opzichte van andere organisaties. IMEAN vindt het belangrijk dat iedereen gezond oud kan worden in twee werelden. Wij vinden het belangrijk om mee te werken aan technologische innovaties. Deze passen we toe in ons zorgproces waarmee we proberen om onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Hierdoor hebben ze langer de zelfregie waarmee we eenzaamheid zo veel mogelijk willen voorkomen. IMEAN Care levert verschillende vormen van cultuursensitieve zorg en begeleiding

•Dagbesteding voor ouderen

•Thuisbegeleiding

•Casemanagement dementiezorg

Via IMEAN Academy werken we er hard aan om (zorg)organisaties cultuursensitiever te maken. Dit doen we door middel van het geven van workshops en trainingen. Deze geven we aan de professionals op de werkvloer, maar ook het behandelaren en het management. Afhankelijk van wat de wensen zijn, passen wij ons programma hierop aan. IMEAN Consultancywerkt samen met externe partijen aan cultuursensitieve woonzorginitiatieven voor onze migrantenouderen. Dit doen we o.a. in samenwerking met andere zorgorganisaties, gemeenten, woningbouwverenigingenen welzijnsinstellingen. Maar hierbij werken wij ook nauw samen met de ouderen en hun mantelzorgers. Via interactieve sessies inventariseren wij wat onder de doelgroep leeft. Want wie beter dan zijzelf kunnen aangeven wat noodzakelijk is? Meer weten? Wilt u meer weten over IMEAN of over één van haar diensten? Bel Sevilay Luiken-Dalli op telefoonnummer 06 44001043, mail ons via info@imean.nl of kijk op www.imean.nl

PROACTIEVE ZORGPLANNING IN TWENTE

Handen en voeten geven aan vroegtijdig in gesprek gaan met patiënten en naasten

De gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning, het boekje ‘Spreken over vergeten’, het wensenboekje en de levenspaden kunnen hierbij helpen.

Proactieve zorgplanning is de benaming van het proces van vooruitdenken, plannen en organiseren. Dit is een continu en dynamisch proces. De zorgverlener voert met patiënten en naasten gesprekken over levensdoelen en keuzes en stemt af welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Deze gesprekken dragen bij aan de autonomie van de patiënt, evenals aan het welbevinden en de kwaliteit van zorg voor hem/haar en zijn naasten. De zorgverlener blijft met alle betrokkenen in gesprek en legt de uitkomsten van deze gesprekken vast in een individueel zorgplan.

Het juiste moment om deze gesprekken in gang te zetten is heel persoonlijk. Maar tijdig – aan het begin van een ziektetraject – praten over wensen en het levenseinde is onder meer van belang voor het inzetten van passende zorg. Soms vinden patiënt en naasten het moeilijk hun wensen en behoeften onder woorden te brengen. De volgende hulpmiddelen kunnen helpen om in gesprek te gaan, de wensen en behoeften op te halen en deze vast te leggen. Dit zodat ook andere betrokkenen weten wat iemand wel/niet wil. Ook als mensen het zelf niet meer kunnen vertellen.

De Gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning is specifiek ontwikkeld voor de professional om diverse thema’s tijdig te bespreken met mensen met dementie of vergeetachtigheid. M.b.v. dit instrument kun je de gesprekken meer gestructureerd en prettiger laten verlopen en zal de zorg passend(er) zijn.

Het boekje Spreken over vergeten is een boekje voor mensen met geheugenproblemen en/of een begin van dementie. Het helpt na te denken over wat belangrijk gevonden wordt en wat wensen zijn, die van dit moment én die in de toekomst.

Het wensenboekje “Als ik nadenk over mijn laatste levensfase dan wil ik graag…” geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Als wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan verwacht. Dit wensenboekje is te gebruiken door professionals, maar mensen kunnen ook zelf met het wensenboekje aan de slag.

In Twente zijn 2 mooie levenspaden ontwikkeld waarin voor zowel patiënten en naasten als zorgverleners veel relevante informatie te vinden is.

Klik hier voor het levenspad dementie

Klik hier voor het levenspad palliatieve zorg.

Tot slot: Voor wie nog meer informatie wil over markering en proactieve zorgplanning is er deze pagina op Palliaweb met allerlei hulpmiddelen.

De oude Klare

In Markelo is een nieuwe dagbeleving geopend voor jonge en/of vitale mensen met dementie!

Een stukje uit de folder:

‘Samen met anderen hebben we mooie dagen, maken we nieuwe belevingen en richten we ons op ieders al bekende of nog nieuw aan te boren creativiteit. De gewone dagelijkse dingen geven ons structuur. Dit doen wij in een prachtige landelijke omgeving in een voormalig stationskoffiehuis wat tevens dient als horecagelegenheid. Misschien zijn er zaken die je beroepshalve of als hobby deed en die je nu weer verder kunt verkennen, of misschien heb je er een beetje extra hulp bij nodig. We hebben ook aandacht voor emotie, acceptatie, verdriet en natuurlijk plezier’

Bekijk hier de website

Een prachtig initiatief en een super aanvulling op het aanbod in Twente!

bekijk hier een filmpje over de oude Klare

Terugblik symposium 2021

Symposium 2021 – laten we samen terugblikken! Het was een fantastische dag in het veld met elkaar.

Een leerzame dag met een interessant en uitdagend programma. En een dag waar verbinding met onze netwerkpartners centraal stond. Samen zorgen we ervoor dat mensen met dementie en hun naasten passende zorg en ondersteuning krijgen. Dankjewel voor jullie inzet en aanwezigheid!


“Samen laten we ons netwerk groeien en bloeien”

Aftermovie symposium Dementie Twente 2021

Game, eet en match in Almelo

Speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers organiseert Mantelzorg Almelo game, eet en Match in Almelo

Samen bewegen: Game, Eet & Match is een bestaande, succesvolle activiteit, waarbij senioren kunnen gamenastieken! Een manier van bewegen die goed is voor de spieren en hersenen, onder begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers.

Samen plezier: Wij bieden nu Game, Eet & Match aan voor een specifieke doelgroep namelijk: ouderen met dementie en hun mantelzorger. Samen met plezier bewegen draagt bij aan vitaliteit voor beiden!

Samen eten: Op 5 maandagochtenden starten we, om 10.30 uur. Na al deze beweging hebben we trek gekregen. Daarom gaan we daarna met elkaar genieten van een versbereide warme lunch, om samen met de groep bijpraten.

Klik onderstaande flyer voor meer informatie

Zorgboerderij de Wilgenhoeve

Zorgboerderij de Wilgenhoeve in Gelselaar opent begin 2022 haar deuren. In de verdere ontwikkeling van hun boerderij zijn ze op zoek naar deskundigen die zich willen aansluiten bij de ‘denktank’ in het najaar met betrekking tot de accommodatie en aandachtspunten begeleiding.

Heb je interesse? Neem contact op info@zorgboerderijwilgenhoeve.nl 

Bekijk hieronder de flyer of bekijk dit leuke promotiefilmpje: https://youtu.be/8xN2n9hSHrA

Buurtbarbeque met mensen met dementie en een migratieachtergrond!

Meer rekening houden met de cultuur en gewoonten van migrantenouderen met dementie. Dat is de boodschap van Sevilay Luiken-Dalli, eigenaar van dagbesteding IMEAN in Almelo. Donderdagmiddag was er een barbecue met de buurt. Wat geweldig om te lezen over initiatieven als deze. Wil je het hele artikel leven op tubantia? Klik dan hier

Alzheimer Nederland afdeling Twente zoekt vrijwilligers!

Alzheimer Nederland afdeling Twente is netwerkpartner en wij werken intensief met hen samen bij onder andere projecten rondom de dementie vriendelijke samenleving. Daarnaast bundelen we krachten in de klankbordgroep en zorgen we onderling voor verbinding waar nodig. Het bestuur in Twente bestaat uit gedreven vrijwilligers. Een leuke, deskundige en enthousiaste groep mensen. Ze zijn al een tijdje op zoek naar een vrijwilliger PR en communicatie en een vrijwilliger voor het secretariaat. Wil jij je hiervoor inzetten? Bekijk dan hier de vacatures

Symposium Dementie

Ben jij zorgprofessional in Twente? Ga dan met ons mee op pad door het veld!

Naast een interessant en uitdagend programma zal deze dag in het teken staan van ‘Ken je netwerk’! Om het levenspad dementie zo prettig mogelijk te doorlopen zijn bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers veel verschillende partijen betrokken. Wie zijn de partijen? Waar kun je samenwerken of aanvullend op elkaar zijn?

Ga met ons mee op pad door het veld!

Kom naar het dagsymposium Dementie op 30 september 2021!

Bekijk het programma en bestel je kaart

www.dementietwente.nl/symposium