Wet zorg en dwang

Onvrijwillige opname en zorg. Hoe regelen we dat in Twente?

Ruim twee jaar geleden is vanuit IZO Twente een lerend netwerk gestart rondom de Wet Zorg en Dwang (WZD). Dementie Twente is daarbij aangesloten. De vraag om een praktische vertaling van de afspraken en informatie beschikbaar te maken kwam daar naar voren. Daarom is er de afgelopen periode door professionals uit dit netwerk in samenwerking met Dementie Twente en Studio Nieuwe Weide gewerkt aan een praktische routekaart. Deze routekaart noemen we: “De wet zorg en dwang, onvrijwillige opname en zorg hoe regelen we dat in Twente?”

Het is een visualisatie geworden van de verschillende opname types binnen de WZD. Beschikbare informatie is samengebracht en stapsgewijs beschreven. De mantelzorger is niet vergeten. Voor hen wordt aandacht gevraagd in de verschillende stappen en is er ook een pagina met informatie voor ze beschikbaar. De mantelzorger kan gewezen worden op de beschikbaarheid van het document onder folders en informatiemateriaal

De routekaart is opgenomen in de Kennisbank op de website van Dementie Twente. Als je nog geen inlog hebt van de kennisbank, kun je deze makkelijk aanmaken.

Daar zal steeds de meest actuele versie beschikbaar zijn.

Heb je aanvullingen of verbeterpunten? Dan horen we dat graag. Dit document is een werkdocument en zal waarnodig steeds aangepast of aangevuld worden. 

Stuur een mail naar secretariaat@dementietwente.nl om aanvullingen of verbeterpunten door te geven!

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie

Ontzettend blij zijn wij dat we kunnen zeggen dat het levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie gereed is!

Samen met professionals uit ons netwerk, andere netwerken en Pharos is er gewerkt aan dit boekje. Ook zijn er op verschillende momenten in het ontwerpproces testrondes geweest met de doelgroep om het levensboek zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften. Wij willen iedereen heel erg bedanken voor de inzet en zijn trots op het eindresultaat. Wij hopen dat dit boekje bijdraagt aan het leren kennen van mensen en het beter begrijpen van mensen.

Er is voor gekozen om het boekje in het Nederlands te laten drukken. Hiervoor is gekozen om het boekje voor een zo breed mogelijke doelgroep te kunnen gebruiken. Alle geschreven teksten zijn ondersteund met prachtige illustraties. Deze zijn gemaakt door Ellen de Gozel van What Ellse. Het boekje is vorm gegeven door Elly Wenneger van Studio Nieuwe Weide.

De boekjes kunnen vanaf nu ingezet worden in de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en een migratieachtergrond!

De boekjes zijn voor professionals, vrijwilligers en inwoners van Twente kosteloos te bestellen via secretariaat@dementietwente.nl. Buiten Twente zijn de boekjes tegen de kostprijs van 10 euro per boekje te bestellen.

Ontmoetingsgroep mensen met dementie op jonge leeftijd

Speciaal voor mensen die op jonge leeftijd de diagnose dementie krijgen, start Zorggroep Sint Maarten een ontmoetingsgroep bij Rouwhorst Zalencentrum in Oldenzaal. Met ingang van maandag 25 april 2022 kan men hier wekelijks van 13:00 tot 16:00 uur terecht om ervaringen uit te wisselen.

Grote impact

Dementie wordt doorgaans in een adem genoemd met ouderdom. Dat is gezien de aantallen ook niet zo gek. Veruit het grootste deel van de naar schatting 290.000 mensen met een vorm van dementie is ouder dan 65 jaar. Toch zijn er in Nederland zo’n 15.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar. “Dat heeft een grote impact omdat men vaak nog volop in het leven staat”, vertelt casemanager dementie Marlies Woolderink. “Vaak hebben deze mensen nog een baan, thuiswonende kinderen en een actief sociaal leven.”

Herkennen signalen

Waar bij oudere mensen dementie vaak begint met geheugenverlies, ligt dit bij dementie op jonge leeftijd (meestal begint dit tussen de 40 en 65 jaar) doorgaans anders. “Bij hen begint dementie vaak met veranderingen in het gedrag of in de rol binnen de relatie. Ook veranderingen in het spreken of het functioneren op het werken vallen opeens op”, aldus collega casemanager Ursula Groeneveld. “Vaak is dementie dan niet het eerste waar je aan denkt. Er wordt eerder gezocht in de richting van een depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Hierdoor slaat de behandeling vervolgens niet aan. Pas na een lang onderzoekstraject volgt dan de diagnose dementie.”

Gemoedelijke sfeer

Begrijpen en begrepen worden speelt dan ook een centrale rol tijdens de ontmoetingsgroep in Oldenzaal. “Samen met de bezoekers wordt een programma opgesteld voor die middag en worden bepaalde thema’s behandeld. We bieden een programma aan waar veel ruimte is voor eigen inbreng, vragen te stellen maar ook om ervaringen uit te wisselen. Met aandacht voor communicatie binnen een gemoedelijke sfeer”, aldus Marlies Woolderink. De ontmoetingsgroep start op maandag 25 april 2022 en wordt wekelijks tussen 13:00 en 16:00 uur ondersteund door een casemanager van Zorggroep Sint Maarten en een vrijwilliger. De ontmoetingsgroep is gratis te bezoeken voor alle inwoners uit Twente. Een indicatie is niet nodig.

Meer weten? Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met casemanagers Marlies Woolderink (06 – 461 357 66) of Ursula Groeneveld (06 – 22 166 587).

Nieuwe netwerkpartner Imean

IMEAN Care zet zich met hart en ziel in voor alle Twentse migrantenouderen met of zonder dementie. Dat doen we door het leveren van cultuursensitieve zorg. Dit is zorg en begeleiding die is afgestemd op de culturele achtergrond van onze cliënt. Welke cultuur dat ook is. Vanuit die verbinding voelt de cliënt zich meer gezien, begrepen en “thuis” in onze Nederlandse samenleving. Iets wat door hun ziekte of het ouder worden steeds lastiger wordt.

De professionals van IMEAN hebben kennis van diverse culturele gebruiken en rituelen, ze spreken de taal van de cliënt en houden zoveel mogelijk rekening met de specifieke wensen van de cliënt en zijn familie. Samen slaan we de brug tussen de gewoontes en gebruiken uit het land van herkomst en die hier in Nederland. Dat is voor iedere cliënt weer anders. Door dit stukje maatwerk onderscheidt IMEAN zich echt ten opzichte van andere organisaties. IMEAN vindt het belangrijk dat iedereen gezond oud kan worden in twee werelden. Wij vinden het belangrijk om mee te werken aan technologische innovaties. Deze passen we toe in ons zorgproces waarmee we proberen om onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Hierdoor hebben ze langer de zelfregie waarmee we eenzaamheid zo veel mogelijk willen voorkomen. IMEAN Care levert verschillende vormen van cultuursensitieve zorg en begeleiding

•Dagbesteding voor ouderen

•Thuisbegeleiding

•Casemanagement dementiezorg

Via IMEAN Academy werken we er hard aan om (zorg)organisaties cultuursensitiever te maken. Dit doen we door middel van het geven van workshops en trainingen. Deze geven we aan de professionals op de werkvloer, maar ook het behandelaren en het management. Afhankelijk van wat de wensen zijn, passen wij ons programma hierop aan. IMEAN Consultancywerkt samen met externe partijen aan cultuursensitieve woonzorginitiatieven voor onze migrantenouderen. Dit doen we o.a. in samenwerking met andere zorgorganisaties, gemeenten, woningbouwverenigingenen welzijnsinstellingen. Maar hierbij werken wij ook nauw samen met de ouderen en hun mantelzorgers. Via interactieve sessies inventariseren wij wat onder de doelgroep leeft. Want wie beter dan zijzelf kunnen aangeven wat noodzakelijk is? Meer weten? Wilt u meer weten over IMEAN of over één van haar diensten? Bel Sevilay Luiken-Dalli op telefoonnummer 06 44001043, mail ons via info@imean.nl of kijk op www.imean.nl

PROACTIEVE ZORGPLANNING IN TWENTE

Handen en voeten geven aan vroegtijdig in gesprek gaan met patiënten en naasten

De gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning, het boekje ‘Spreken over vergeten’, het wensenboekje en de levenspaden kunnen hierbij helpen.

Proactieve zorgplanning is de benaming van het proces van vooruitdenken, plannen en organiseren. Dit is een continu en dynamisch proces. De zorgverlener voert met patiënten en naasten gesprekken over levensdoelen en keuzes en stemt af welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Deze gesprekken dragen bij aan de autonomie van de patiënt, evenals aan het welbevinden en de kwaliteit van zorg voor hem/haar en zijn naasten. De zorgverlener blijft met alle betrokkenen in gesprek en legt de uitkomsten van deze gesprekken vast in een individueel zorgplan.

Het juiste moment om deze gesprekken in gang te zetten is heel persoonlijk. Maar tijdig – aan het begin van een ziektetraject – praten over wensen en het levenseinde is onder meer van belang voor het inzetten van passende zorg. Soms vinden patiënt en naasten het moeilijk hun wensen en behoeften onder woorden te brengen. De volgende hulpmiddelen kunnen helpen om in gesprek te gaan, de wensen en behoeften op te halen en deze vast te leggen. Dit zodat ook andere betrokkenen weten wat iemand wel/niet wil. Ook als mensen het zelf niet meer kunnen vertellen.

De Gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning is specifiek ontwikkeld voor de professional om diverse thema’s tijdig te bespreken met mensen met dementie of vergeetachtigheid. M.b.v. dit instrument kun je de gesprekken meer gestructureerd en prettiger laten verlopen en zal de zorg passend(er) zijn.

Het boekje Spreken over vergeten is een boekje voor mensen met geheugenproblemen en/of een begin van dementie. Het helpt na te denken over wat belangrijk gevonden wordt en wat wensen zijn, die van dit moment én die in de toekomst.

Het wensenboekje “Als ik nadenk over mijn laatste levensfase dan wil ik graag…” geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Als wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan verwacht. Dit wensenboekje is te gebruiken door professionals, maar mensen kunnen ook zelf met het wensenboekje aan de slag.

In Twente zijn 2 mooie levenspaden ontwikkeld waarin voor zowel patiënten en naasten als zorgverleners veel relevante informatie te vinden is.

Klik hier voor het levenspad dementie

Klik hier voor het levenspad palliatieve zorg.

Tot slot: Voor wie nog meer informatie wil over markering en proactieve zorgplanning is er deze pagina op Palliaweb met allerlei hulpmiddelen.

De oude Klare

In Markelo is een nieuwe dagbeleving geopend voor jonge en/of vitale mensen met dementie!

Een stukje uit de folder:

‘Samen met anderen hebben we mooie dagen, maken we nieuwe belevingen en richten we ons op ieders al bekende of nog nieuw aan te boren creativiteit. De gewone dagelijkse dingen geven ons structuur. Dit doen wij in een prachtige landelijke omgeving in een voormalig stationskoffiehuis wat tevens dient als horecagelegenheid. Misschien zijn er zaken die je beroepshalve of als hobby deed en die je nu weer verder kunt verkennen, of misschien heb je er een beetje extra hulp bij nodig. We hebben ook aandacht voor emotie, acceptatie, verdriet en natuurlijk plezier’

Bekijk hier de website

Een prachtig initiatief en een super aanvulling op het aanbod in Twente!

bekijk hier een filmpje over de oude Klare

Terugblik symposium 2021

Symposium 2021 – laten we samen terugblikken! Het was een fantastische dag in het veld met elkaar.

Een leerzame dag met een interessant en uitdagend programma. En een dag waar verbinding met onze netwerkpartners centraal stond. Samen zorgen we ervoor dat mensen met dementie en hun naasten passende zorg en ondersteuning krijgen. Dankjewel voor jullie inzet en aanwezigheid!


“Samen laten we ons netwerk groeien en bloeien”

Aftermovie symposium Dementie Twente 2021

Game, eet en match in Almelo

Speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers organiseert Mantelzorg Almelo game, eet en Match in Almelo

Samen bewegen: Game, Eet & Match is een bestaande, succesvolle activiteit, waarbij senioren kunnen gamenastieken! Een manier van bewegen die goed is voor de spieren en hersenen, onder begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers.

Samen plezier: Wij bieden nu Game, Eet & Match aan voor een specifieke doelgroep namelijk: ouderen met dementie en hun mantelzorger. Samen met plezier bewegen draagt bij aan vitaliteit voor beiden!

Samen eten: Op 5 maandagochtenden starten we, om 10.30 uur. Na al deze beweging hebben we trek gekregen. Daarom gaan we daarna met elkaar genieten van een versbereide warme lunch, om samen met de groep bijpraten.

Klik onderstaande flyer voor meer informatie