Geweld hoort nergens thuis!

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact en maakt dat Huiselijk geweld letterlijk nog meer achter de voordeur verdwijnt. Laten we daarom omkijken naar elkaar want niets doen is geen optie!

Bijeenkomsten over vrijheid en veiligheid bij dementie voor mantelzorgers

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie. De wet geeft je naaste vrijheid, maar zorgt ook voor veiligheid. Wil je meer weten, meld je dan aan voor de online informatiebijeenkomsten die we organiseren.

De Wet zorg en dwang (Wzd) zorgt voor betere bescherming van mensen met dementie. De wet draait om vrijheid en veiligheid van je naaste. Zorgmedewerkers mogen geen zorg geven waar je naaste zich tegen verzet. Dat noem je onvrijwillige zorg. Maar wat betekent dat precies? En wat doen ze als de zorg echt nodig is? Voor veel mantelzorgers is dat nog niet duidelijk. Daarom organiseert Alzheimer Nederland drie online informatiebijeenkomsten. Wil je meer weten over de Wzd en de rechten van je naaste en jezelf? En wat je moet doen als je naaste zorg weigert? Meld je dan hieronder aan.

Aanmelden

De online bijeenkomsten vinden plaats op:

– Maandag 1 maart van 10.00-11.30 uur

– Donderdag 4 maart van 19.00-20.30 uur

De bijeenkomsten vinden online plaats via Zoom. Er zijn maximaal 50 plaatsen per keer.

Je kunt je hier aanmelden voor de online bijeenkomst.

Onze nieuwe website is live!

We zijn live!

Wij zijn na een maand offline te zijn geweest weer live met een geheel vernieuwde website! Met heel veel dank aan de snelle inzet, service en deskundigheid van studio nieuwe weide (ontwerp), Leander Stegeman (bouw van de website) en CVW fotografie (foto’s)!!

Op pad in de wereld van de palliatieve zorg!

De Twentse netwerken palliatieve zorg hebben een heel mooi levenspad palliatieve zorg ontwikkeld!

Een online levenspad met alle informatie die je goed kan gebruiken in de palliatieve zorg.

Specifiek voor: patiënt; mantelzorger/naaste en de zorgprofessional.

Het levenspad is een pdf waarin je in stappen je eigen pad kan kiezen. Zo wandel je door alle benodigde informatie.

In het kader van samenwerken in je regio heeft het levenspad palliatieve zorg dezelfde opbouw als het levenspad Dementie. Wij zijn er trots op dat we in de regio als netwerken zo fijn en doeltreffend met elkaar samenwerken!

Bekijk hier het levenspad palliatieve zorg

Nieuwe netwerkpartner: Saar aan Huis

Ruimte voor eigen ritme, wensen en gewoonten

Nieuwe netwerkpartner Saar aan Huis richt zich op zowel de cliënt als haar omgeving. Saar aan Huis is een professionele organisatie in aanvullende mantelzorg. ‘Saars’ bieden liefdevolle begeleiding en ondersteuning aan ouderen en ontlasten hun mantelzorgers.

‘Saars’ zijn goed opgeleide 45+ers met veel levenservaring en dikwijls ervaring in de zorg en ziektebeelden als dementie. Als Saar kunnen zij hun ‘zorghart’ inzetten en tegelijk sociaal maatschappelijk iets betekenen. Met levenswijsheid overziet en herkent een Saar situaties en kan rustig en evenwichtig handelen. Ze hebben ervaring met los laten, verdriet en de dood en ze kunnen zich verplaatsen in de tijdsperiode ‘vroeger’. Voor iemand met dementie brengt dit rust en erkenning en versterkt het thuisgevoel.

Saar aan Huis kiest voor een frisse kijk op zaken en gaat altijd voor een win-win situatie. Dit wordt vooral bereikt door de zorgvuldige match. Er wordt maximaal rekening gehouden met zowel de wensen, interesses en mogelijkheden van de cliënt als die van de Saar. De rust en ruimte en mooie natuur en cultuur in Twente kunnen hierbij praktisch ingezet worden. Saar aan Huis is complementair aan de thuiszorg en kan per direct ingezet worden vanaf 2 uur per week tot 24/7 en kost (vanaf) € 25 per uur* all-in. Saar aan Huis wordt particulier betaald of via PGB en steeds vaker met korting vanuit een aanvullende verzekering of thuiszorg ledenservice.

*werkelijke tarief is afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Voor meer info zie www.saaraanhuis.nl en bekijk ook de ervaringen van onze klanten.

Bij Het Gilde in Losser wast de ene hand de andere!

Mooi artikel over stichting Gilde Losser! Een regionaal voorbeeld van hoe noaberschap, vrijwilligers, zorg en welzijn in een voorliggende voorziening kan worden georganiseerd. Complimenten aan de mensen die zich vrijwillig inzetten voor deze inclusieve voorziening voor inwoners! Dit is waar we naar toe moeten in de toekomst!

Lees hier het gehele artikel op site van Tubantia

 

Nationale dementiestrategie

Sinds 2004 zet VWS zich in voor dementie met de achtereenvolgende programma’s Landelijk Dementieprogramma (2004 – 2007), Programma Ketenzorg Dementie (2008 – 2012) en Deltaplan Dementie (2013 – 2020). De ontwikkelingen zijn belangrijke redenen om de inzet van VWS op dementie niet alleen voort te zetten, maar vanaf 2021 ook te intensiveren in de vorm van de nationale dementiestrategie 2021-2030.

Uitgangspunt in deze strategie is de missie: Mensen met dementie en hun naasten kunnen als waardevol lid van onze samenleving functioneren en goede ondersteuning en zorg ontvangen. Er wordt voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mogelijke preventie, behandeling en genezing van dementie.

Voor het netwerk Dementie Twente is deze dementiestrategie van belang, omdat de beschreven strategie ook vertaald moet worden naar onze regio en netwerk.

Bekijk de nationale dementiestrategie en de kamerbrief van minister de Jonge hier

Levenspad dementie; inzicht én wegwijs

Vandaag is een bijzondere dag! Er wordt wereldwijd* extra aandacht besteed aan dementie en iedereen die daarmee te maken heeft.
Ook wij laten deze dag niet zomaar aan ons voorbij gaan… Met ons nieuwe online levenspad proberen we inzicht te creëren en u wegwijs te maken in ‘het pad’ van dementie. 

In dit levenspad staat alle informatie die u nodig heeft in de zorg rond dementie. Dit pad is geschreven voor iedereen die te maken krijgt met dementie. Niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor mantelzorgers en (zorg)professionals. Dit biedt handvatten op het moment dat u dit nodig heeft – passend bij uw situatie.

Het levenspad is opgedeeld in 5 stappen:

  • Signaleren; niet pluis
  • Diagnose
  • Leven met dementie
  • Laatste levensfase
  • Nazorg

Per stap staat voor u de belangrijkste informatie beschreven. Hiernaast is er speciale aandacht voor rouw, pro-actieve zorgplanning en de mens met dementie in de maatschappij.

Met verschillende zorgpartners van Dementie Twente werkten wij aan dit levenspad. Dit pad is nooit af; het ontwikkelt zich voortdurend en past zich aan aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg  voor mensen met dementie.

* Wereld Alzheimer Dag: 21 september 2020

Extra PUURRR creatieve & arbeidsmatige dagbesteding

Vorige week op bezoek geweest bij Extra PUURRR. Een nieuwe dagbestedingsplek in Enschede! Wat een enthousiasme, creativiteit en betrokkenheid! Maak er met de deelnemers wat moois van!

 

Zoek jij…?

Een dagbestedingsplek waar persoonlijke zingeving, betekenis en geluk voorop staat?

Wij zijn extra PUURRR

Een eigenwijze kleinschalige dagbesteding met een unieke visie en werkwijze. We willen alles zo PUURRR mogelijk, want daar wordt iedereen beter van.

Mindfulness

Naast onze creatieve en arbeidsmatige activiteiten passen wij dagelijks eenvoudige oefeningen toe uit de mindfulness en positieve psychologie. Bij ons ligt het accent niet op de beperking, maar juist op de veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt.

Arbeid op maat

We bieden een breed scala aan activiteiten aan binnen afdelingen: horeca, creatief, productie & post. Zo is er altijd wel iets te doen wat bij jouw cliënt past. We hebben een plek gecreëerd waarin iedereen zichzelf mag zijn en zijn of haar ding kan doen. En daar zijn we trots op!

Diverse groep

We werken bewust met gemengde groepen, want diversiteit is een zegen voor de ontwikkeling. Het creëert een natuurlijk evenwicht waarin iedereen wordt geaccepteerd. Verder houden we het graag simpel. Wij hebben kleine groepen, vaste gezichten en korte lijnen. Wel zo fijn!

Wij hebben plek!

Werkt jouw cliënt graag mee aan mooie producten binnen een sfeer van Twentse nuchterheid?

Neem dan gauw contact met ons op! Vol=vol

www.extrapuurrr.nl