Extra PUURRR creatieve & arbeidsmatige dagbesteding

Vorige week op bezoek geweest bij Extra PUURRR. Een nieuwe dagbestedingsplek in Enschede! Wat een enthousiasme, creativiteit en betrokkenheid! Maak er met de deelnemers wat moois van!

 

Zoek jij…?

Een dagbestedingsplek waar persoonlijke zingeving, betekenis en geluk voorop staat?

Wij zijn extra PUURRR

Een eigenwijze kleinschalige dagbesteding met een unieke visie en werkwijze. We willen alles zo PUURRR mogelijk, want daar wordt iedereen beter van.

Mindfulness

Naast onze creatieve en arbeidsmatige activiteiten passen wij dagelijks eenvoudige oefeningen toe uit de mindfulness en positieve psychologie. Bij ons ligt het accent niet op de beperking, maar juist op de veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt.

Arbeid op maat

We bieden een breed scala aan activiteiten aan binnen afdelingen: horeca, creatief, productie & post. Zo is er altijd wel iets te doen wat bij jouw cliënt past. We hebben een plek gecreëerd waarin iedereen zichzelf mag zijn en zijn of haar ding kan doen. En daar zijn we trots op!

Diverse groep

We werken bewust met gemengde groepen, want diversiteit is een zegen voor de ontwikkeling. Het creëert een natuurlijk evenwicht waarin iedereen wordt geaccepteerd. Verder houden we het graag simpel. Wij hebben kleine groepen, vaste gezichten en korte lijnen. Wel zo fijn!

Wij hebben plek!

Werkt jouw cliënt graag mee aan mooie producten binnen een sfeer van Twentse nuchterheid?

Neem dan gauw contact met ons op! Vol=vol

www.extrapuurrr.nl

 

Mensen met dementie!

Deze week zagen wij onderstaande blog van Monika Eberhart en waren gelijk enthousiast. Ine en Loes proberen waar we kunnen mensen uit te leggen dat als we het over onze doelgroep hebben, dat we het hebben over mensen met dementie. De mens staat voorop voor ons. Zij blijven mens, ook wanneer ze een vorm van dementie krijgen. Het is echt de moeite waard om deze blog te lezen.

Klik hier om de hele blog te lezen op dementievandaag

De Amanshoeve in Oldenzaal

Jan en Marieke Aman hebben een kleinschalig woonzorgcentrum in Oldenzaal geopend! Trots op deze ketenpartner!!

Bekijk hier het artikel van Tubantia

In gesprek over levensvragen

Willem is het centrum voor levensvragen in Twente en de Achterhoek. Zowel voor mensen die levensvragen hebben als voor professionals die willen leren hoe levensvragen te herkennen en te begeleiden zijn.

Heel erg fijn dat geestelijk verzorgers nu ook inzetbaar zijn in de thuissituatie!

Bekijk hier het filmpje waarin verteld wordt wat een geestelijk verzorger kan betekenen

 

Verlengde inzet casemanager in verpleeghuiis

Het Parkhuis voert een pilot uit waarbij zij hun casemanagers dementie ook na verhuizing naar het verpleeghuis de cliënt begeleiding laten bieden. Dit voor een betere en meer geleidelijke overdracht. Casemanagers Annette Wilson en Daniella de la Fuente delen hun ervaringen: ‘Zonder deze begeleiding valt de mantelzorger echt in een zwart gat.’

De pilot van Het Parkhuis is eind mei afgelopen, maar de zorgorganisatie wil er hoe dan ook mee door vanwege de goede resultaten. De toekomstige financiering is nog een vraagstuk, maar duidelijk is wel dat de resultaten er mogen zijn. Wat zou het super zijn als ook de financiering in de toekomst ook goed geregeld gaat worden.

Bekijk het artikel hier

15 juni: Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Vijf dingen die je kunt doen bij vermoedens van ouderenmishandeling

15 juni: wereldwijde aandacht tijdens Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Dementie Twente participeert in Twente in een werkgroep die zich bezig houd met ouderenmishandeling.

 

Jaarlijks zijn ongeveer 170.000 thuiswonende ouderen (65+) slachtoffer van ouderenmishandeling, zoals lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling. Ouderenmishandeling komt overal voor, ook bij jou in de buurt. Op maandag 15 juni, de Internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het geweld tegen ouderen. Want het houdt niet op, totdat je iets doet.

 

Het echtpaar Meijer* kwam in actie toen ze ouderenmishandeling vermoedden bij hun buurvrouw. “Onze buurvrouw was afhankelijk van de zorg van een huisvriend, maar die liet haar aan haar lot over. Hij deed geen boodschappen voor haar, bijna al haar kleding was kapot, het huis was vies. Ondertussen gebruikte de mantelzorger wél haar pinpas. Onze buurvrouw liep steeds vaker verward over de gang. We maakten ons zorgen en knoopten een gesprekje aan met de thuiszorgmedewerker die bij onze buurvrouw langskwam. De thuiszorgmedewerker was blij dat we haar aanspraken. Het was haar ook opgevallen. Doordat wij onze zorgen deelden, kreeg de thuiszorgmedewerker beter zicht op hoe slecht het eigenlijk ging met onze buurvrouw. Uiteindelijk is contact opgenomen met Veilig Thuis. Daarna kreeg onze buurvrouw de zorg die ze nodig had.”

 

“Ouderenmishandeling is lang niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms net als meneer en mevrouw Meijer het idee dat er iets niet klopt. Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. Vaak is de oudere kwetsbaar en afhankelijk van de pleger. Het gaat niet áltijd om kwade wil. De zorg voor een oudere kan iemand ook te veel worden. Zeker in deze uitzonderlijke coronatijd kunnen spanningen oplopen. Op dit moment hebben ouderen ook minder contacten, waardoor het zicht van bijvoorbeeld de huisarts of de vereniging op wat er thuis bij iemand gebeurt minder is. Daarom is het nu nog belangrijker om een beetje extra te letten op je moeder, je buurman of je oom en iets te doen met je vermoedens. Dat kan al door een praatje aan te knopen met de oudere”, aldus Debbie Maas voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

 

Vermoed jij ouderenmishandeling? Dit is wat je kunt doen.

  1. Let op mogelijke signalen van ouderenmishandeling, zoals blauwe plekken, veranderingen in gedrag, plotselinge angstklachten, geldgebrek of betalingsachterstanden of hoe de oudere bijvoorbeeld reageert op de vermoedelijke pleger. Is het eenmalig of komt het langere tijd achter elkaar voor?
  2. Praat over je zorgen met iemand uit de omgeving van de oudere, zoals een familielid, een buurvrouw of de verzorger. Misschien herkent de ander deze signalen ook.
  3. Praat met de oudere. Een simpel praatje is soms al voldoende om de oudere te laten weten dat je er voor hem/haar bent en dat hij/zij niet alleen is.
  4. Praat met de vermoedelijke pleger. Stel open vragen, bijvoorbeeld, hoe gaat het met de verdeling van zorgtaken?
  5. Je kunt altijd gratis bellen met een Veilig Thuis medewerker via 0800 2000 of chatten via www.veiligthuis.nl. Dit kan ook anoniem. Als jij de situatie beschrijft, kunnen de hulpverleners je advies geven over wat jij kunt doen en hoe zij je kunnen helpen

Meer tips?

Ga naar ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl voor meer informatie en tips over op welke signalen je kunt letten en hoe je het gesprek kunt openen.

Nieuwe ketenpartner: Thuisteam Twente

Wij zijn blij met het aansluiten van Thuisteam Twente als nieuwe ketenpartner bij Dementie Twente. Welkom! In dit nieuwsbericht introduceren zij zichzelf:

Thuisteam Twente levert sinds 2012 intramurale zorg in een extramurale omgeving. In lijn met de bevindingen van de commissie Dannenberg (van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis) is Thuisteam Twente van mening dat je, waar mogelijk, mensen met een Beschermd Wonen of Wet Langdurige Zorg hulpvraag niet in een instelling moet onderbrengen, maar dat je moet proberen de zorg in de eigen omgeving van de hulpvrager te organiseren. Dat vraagt om het meeveren met een (soms) wisselende zorgvraag. Hiermee vult Thuisteam Twente de leemte op die in de praktijk is ontstaan tussen (intramuraal) Beschermd Wonen en Wet langdurige zorg en de (extramurale) maatwerkvoorzieningen. Thuisteam Twente heeft contracten met het Zorgkantoor voor de Wet Langdurige Zorg, Centrum gemeente Almelo voor Beschermd Wonen en met de 14 Twentse gemeentes voor WMO en Jeugdwet.

Thuisteam Twente hanteert het principe van scheiden van wonen en zorg. Dat houdt in dat wij geen eigen vastgoed hebben wat wij verhuren aan cliënten. Binnen het Beschermd Thuis wordt in de meeste gevallen gewerkt met een zogenoemde drie-partijenovereenkomst naast de huurovereenkomst. In deze drie-partijen-overeenkomst staat de constatering dat (intensieve) woonbegeleiding noodzakelijk is en worden duidelijke afspraken gemaakt. Uniek hierbij is dat de zorgaanbieder ‘inwisselbaar’ is. Met andere woorden, een conflict met de begeleiding levert geen huisvestingsprobleem op, immers een andere (gecontracteerde) partner kan de afspraken opvolgend overnemen en voortzetten.

Het individu staat centraal bij Thuisteam Twente. Er wordt daarom niet gewerkt met een instellingsbegroting, maar (zoveel mogelijk) met een individueel persoonsvolgende bekostiging.

 

Activiteiten/ (zorg-)diensten die Thuisteam Twente biedt:

– Ondersteuning zelfstandig leven, zowel gepland als ongepland

Elke cliënt krijgt zijn eigen thuisteam. Dit team staat onder supervisie van een gedrags-kundige, (meewerkende) maatschappelijk werker, GGZ-agoog of (psychiatrisch) verpleeg-kundige/casemanager dementie. Het team wordt verder samengesteld op basis van de zorgvraag van de cliënt en kan bestaan uit HBO- en/of MBO4-geschoolde begeleiders, eventueel aangevuld met HBO- en/of MBO geschoolde verpleegkundigen / casemanager dementie of verzorgenden IG-ers (met name als er ook een somatische zorgvraag is).

Thuisteam Twente werkt met de methodiek Krachtwerk, dit zorgt voor een herstelgerichte benadering die aansluit bij mensen met een zorgmijdende en/of wisselende zorgvraag

– Ondersteuning maatschappelijke deelname, zowel in groep als individueel gericht

Met Inloop aan de Aa hebben wij in Almelo een ‘zo gewoon mogelijke’ setting gecreëerd waarbinnen bezoekers naar vermogen deel kunnen nemen. Naast deelnemers met een indicatie OMD of Wlz-dagbesteding, komen ook wijkbewoners binnen voor een kop koffie/thee, een praatje en/of een activiteit. Dit bevordert de integratie van de zelfstandig wonende cliënt in de wijk. Vanuit de herstelgerichte benadering van de methodiek Krachtwerk wordt, waar mogelijk, stapsgewijs gewerkt aan participatie.

– 24/7 bereikbaarheidsdienst en 24/7 Crisisinterventie

– Avond- c.q. surveillanceronde overlast v oor de omgeving te minimaliseren c.q. direct te kunnen interveniëren. Dit vindt op willekeurige momenten plaats, of bv na een klacht bv uit de buurt.

– Bemoeizorg – een deel van de cliënten toont zorgmijdend gedrag; dat kan voortkomen uit de psychiatrische problematiek, maar is ook vaak gerelateerd aan middelenafhankelijkheid. Vanuit onze ervaring en expertise kunnen wij op zeer laagdrempelige wijze bemoeizorg inzetten.

 

bekijk hier de website van Thuisteam Twente voor meer informatie!

Dementie op jonge leeftijd

Dementiezorg voor elkaar heeft informatie voor huisartsen en verwijzers over dementie op jonge leeftijd ontwikkeld. Dit  manifesteert zich anders dan op oudere leeftijd en daarom is het lastiger om de diagnose te stellen. Deze publicatie geeft informatie over het belang van vroege diagnose, de meest voorkomende (hersen)ziekten bij dementie op jonge leeftijd, de complexe problematiek en de impact van dementie op jonge leeftijd.

bekijk hier de folder

Daarnaast is er ook een poster beschikbaar met de signalen van dementie op jonge leeftijd. Bekijk de poster hier

 

Poster_HerkenDementieJongeLeeftijd

Dementiemonitor 2020

Mantelzorger dementie, hoe gaat het met je?

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wij delen de uitkomsten dan ook met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik van het onderzoeksrapport. Zo beïnvloeden we beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.

Dementie Twente gebruikt de resultaten van het onderzoek om op lokaal niveau inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Met het verkregen inzicht werken wij samen met onze netwerkpartners aan verbeteringen in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Dit op zowel lokaal als regionaal niveau.

Help mee en vul de vragenlijst in Deze vindt u op www.dementiemonitor.nl. Invullen duurt ongeveer 20 minuten. Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen, stuur dan een mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl ovv uw naam en adres.

Handreiking; Samen beslissen in tijden van corona

Ouderen kunnen zomaar ernstig ziek worden door het coronavirus. De impact op het dagelijks leven en sociale contacten is groot, vooral van mensen met dementie en hun naasten. De voorschriften en beperkingen over wat wel en niet kan van de overheid en de gezondheidszorg leveren veel dilemma’s op. Juist nu is het belangrijk om samen te beslissen. Om, binnen de beperktere mogelijkheden, de zorg toch zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van ouderen zelf.

Dementiezorg voor Elkaar heeft een handreiking gemaakt met tips hoe je ook in tijden van corona samen kunt beslissen met mensen met dementie en hun naasten. De volgende onderwerpen komen aanbod:

  • Dilemma’s: waar lopen mensen met dementie en hun naasten in deze coronaperiode tegen aan? En hoe bespreek je dilemma’s met hen?
  • Vooruitdenken: stel dat iemand met dementie besmet raakt met corona, wat zouden dan iemands wensen en voorkeuren zijn? Hoe bespreek je dat met hen en welke hulpzinnen helpen je op weg?
  • In een acute situatie: iemand met dementie is besmet met het coronavirus. Welke vragen kun je kort en snel stellen om erachter te komen wat iemand zou willen?

Bekijk de handreiking hier