Casemanagement dementie in Twente goed geregeld!

Het zal jullie niet zijn ontgaan: Dementie Twente is een mooi groot en divers netwerk. We hebben wel 52 partners en daarvan leveren 17 organisaties casemanagement dementie. Er zijn dan ook meer dan 100 werkzame casemanagers in Twente. Het aantal mensen met dementie gaat de komende jaren sterk toenemen en hiermee ook de zorgvraag. Daarom hebben we als Dementie Twente de volgende ambitie geformuleerd: 

“Casemanagement dementie is in Twente toegankelijk en eenduidig georganiseerd voor inwoners met dementie en zijn naasten.” 

Dit houdt in: 

  • Het is belangrijk dat het geboden casemanagement van goede kwaliteit is met de Zorgstandaard Dementie als uitgangspunt; 
  • Ook is het belangrijk dat we eenduidig werken, zodat cliënten, mantelzorgers en verwijzers weten wat ze kunnen verwachten; 
  • Bij (te) veel zorgvragen is het nodig dat we overzicht hebben van de beschikbare casemanagers, zodat we de inzet kunnen coördineren en verdelen; 
  • Daarbij willen we onnodig veel reistijd tegengaan; 
  • En voor mensen met dementie op jonge leeftijd, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een migratie-achtergrond moet casemanagement dementie beschikbaar zijn en blijven. 

De komende tijd gaan we ons inzetten voor deze doelstellingen middels het project: Casemanagement dementie in Twente goed geregeld! We kunnen dit project ondersteunen met de toegekende subsidie vanuit DNN (zijn we heel blij mee). We gaan eerst aan de slag met het werken volgens de zorgstandaard en vervolgens kijken naar het proces van aanmelden en verwijzen.  

Dit levert vast nog veel vragen op. Die hebben wij zelf ook. We gaan dan ook stap voor stap samen de mogelijkheden onderzoeken. Wil je alvast meedenken en je mening geven? Je bent van harte uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen.  

Dineke van der Wal is inmiddels aan de slag gegaan als projectleider. Bij vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met haar via: dineke@ppadvies.nl of 06-43949370. 

Recommended Posts