Unieke afspraken tussen Zorgkantoor Menzis Twente en Home Instead Thuisservice Enschede over Wlz contractering!

Meer tijd, meer persoonlijke aandacht én beschikbaarheid op de momenten dat dit gewenst is. Uitgevoerd door vertrouwde, ervaren en zeer toegewijde medewerkers. Dit zijn de kenmerken van de unieke afspraken die Home Instead heeft gemaakt met zorgkantoor Menzis Twente voor senioren die graag thuis willen blijven wonen en op grond van een Wlz indicatie recht hebben op begeleiding en persoonlijke verzorging.

 

Met ingang van juli 2019 levert Home Instead Thuisservice Enschede haar dienstverlening ook op ZIN basis naast de bestaande dienstverlening op particuliere en PGB basis. Zo kan iedereen in Twente die een Wlz-indicatie heeft voor begeleiding en persoonlijke verzorging (niet-medisch), gebruik maken van de zorgdiensten van Home Instead middels een MPT (modulair pakket thuis).

 

Het zorgkantoor Menzis Twente heeft met Home Instead afspraken gemaakt over gecontracteerde niet-medische Wlz zorgdiensten tegen een tarief dat lager is dan het NZA-standaardtarief dat doorgaans wordt gehanteerd. Dit voordeel wordt volledig doorgeschoven naar de klant. Senioren krijgen zo direct meer tijd beschikbaar voor PV en BG ondersteuning.

Bekijk hier het hele persbericht!

 

Recommended Posts