Wereld Alzheimerdag Oldenzaal

Wereld Alzheimer Dag

 Zaterdag 21 September is het Wereld Alzheimer Dag. Dit jaar is het thema van deze dag ’Samen bewegen’. In Oldenzaal worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd.

Tijdens de zaterdagmarkt en in winkelcentrum de Driehoek delen, van 11.00 uur tot 13.00 uur, leden van de werkgroep ‘Een Oldenzaal waar mensen met dementie meedoen’ delen informatie uit. Rob Nijhuis van de Technologie & Zorg Academie (TZA) zal op de markt een demonstratie geven van verschillende technische hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden in de zorg. Deze hulpmiddelen kunnen ook gebruikt worden bij de zorg en begeleiding van mensen met dementie.

Anky Loohuis, sport- en beweegcoach, zal in winkelcentrum de Driehoek laten zien welke oefeningen horen bij cognitieve fitness. Cognitieve fitness  is een unieke trainingsmethode die speciaal is afgestemd op het trainen van het geheugen, het concentratievermogen, de coördinatie en de zintuiglijke vaardigheden. Ze zal de bezoekers van de Driehoek motiveren om mee te doen met deze oefeningen waarbij plezier voorop staat!

 De stichting ‘Smartlappenfestival Oldenzaal’ is voornemens een koor op te richten voor mensen met dementie. Enkele koorleden zullen in het centrum optreden en mensen informeren over hun plannen en ideeën.

 Kom langs in het centrum van Oldenzaal op 21 september

Plus Bellers uit Overdinkel dementie vriendelijke supermarkt

Vandaag in Tubantia een mooi artikel over op welke wijze een supermarkt kan bijdragen aan een dementie vriendelijke samenleving. Wij zijn super blij met ondernemers als deze en de wijze waarop zij omgaan met mensen met dementie!

Plus Bellers uit Overdinkel heeft onlangs de training GOED omgaan met dementie gevolgd. Renate Winters (casemanager dementie) heeft deze training verzorgd.

Lees hier het artikel

Trainers Samendementievriendelijk


Woensdag 26 juni zijn 18 professionals geslaagd voor de train de trainer van Samendementievriendelijk. Ze hebben alle 18 nu hun certificaat op zak om volgens de GOED methode te mogen trainen voor Samendementievriendelijk. In Twente zijn er nu ongeveer 35 trainers actief die ingezet kunnen worden om de training binnen hun organisatie uit te dragen, of om in de samenleving trainingen te geven aan vrijwilligers, bedrijven, verenigingen en inwoners. De eerste groep is vorig jaar augustus geslaagd. Die groep is al actief aan de slag geweest met het geven van trainingen. Met deze nieuwe trainers erbij, kan het nog breder uitgedragen gaan worden. Op naar een dementievriendelijk Twente!

Kom Erbij Almelo

Kom erbij
Een hele mooie samenwerking in Almelo. Aandacht voor Eenzaamheid en dementie
Dementie
Omdat de mensen die met eenzaamheid kampen ook vaak andere problemen hebben, worden er meerdere zaken bij betrokken, zoals dementie. Het aantal mensen met dementie in Almelo is naar schatting 1100. In 2040 zijn dat er volgens de gemeente 2040. Mede vanwege die groei heeft de gemeente eerder al de intentieverklaring ‘dementievriendelijke gemeente’ getekend. Mensen met (beginnende) dementie, in welke vorm dan ook, hebben vaak ook te kampen met eenzaamheid. Zij maken daarom mede onderdeel uit van de Coalitie Erbij.

Dementie Vriendelijk Losser

Dementie vriendelijk Losser

Voor mensen met dementie maar ook voor de mantelzorgers is het belangrijk dat mensen mee kunnen blijven doen aan (maatschappelijke) activiteiten en dat de omgeving voor mensen met dementie veilig is. Om deze reden hebben in januari dit jaar een aantal bevlogen mensen vanuit de gemeente Losser, Zorggroep Sint Maarten, Stichting Fundament, Carint Reggeland, Dementie Twente en Alzheimer Nederland afdeling Twente krachten gebundeld. Op dit moment zijn zij bezig met het uitwerken van plannen om Losser dementie vriendelijk te maken.

klik hier voor het artikel welke is geplaatst op Hallo Losser

Dementievriendelijk Hengelo: Week van de Dementie op feestelijke wijze afgesloten

Dinsdagavond 25 september is de Week van de Dementie afgesloten in het Alzheimer Café Hengelo, dat dit jaar 15 jaar bestaat. Het was een feestelijke avond, zeker omdat Hengelo het predicaat ‘Dementievriendelijke gemeente’ ontving.

Hengelo haakt in!
De avond begon met de vertoning van de korte film ‘Noaberzorg in Hengelo, da doe-j toch?!’. De film ging over twee inwoners van Hengelo en een zoon ‘die in het westen’ woont. De film laat zien hoe je als buur iets kunt betekenen wanneer een andere buur (die alleen woont) de diagnose ’dementie’ krijgt.

Toen was het tijd voor de uitreiking van het certificaat ‘Dementievriendelijke Gemeente’ aan de gemeente Hengelo. Deze eervolle titel werd door mevrouw Kamphuis, voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Twente, uitgereikt aan Wethouder van Wakeren. Een bekroning op de ondertekening van de Intentieverklaring ‘Hengelo Haakt In’ op 8 maart jongstleden. Daarin hebben meer dan 30 maatschappelijke organisaties uit Hengelo zich samen verantwoordelijk gemaakt voor een dementievriendelijk Hengelo. Hengelo Haakt in is een initiatief van de gemeente Hengelo, DementieTwente, Alzheimer Twente en Wijkracht.

Dementievriendelijke samenleving
In een dementievriendelijke samenleving willen we er alles aan doen om mensen met dementie in staat te stellen zo lang mogelijk een gewone dingen te kunnen doen, het gewone leven te leiden. Dat betekent dat het belangrijk is dat iemand met dementie begrepen wordt en helpende hand toegestoken krijgt, als dat nodig is. Daarover gaat de intentieverklaring ‘Hengelo Haakt In’. Wijkracht verzorgt onder andere scholing voor bedrijven en instellingen zodat het personeel weet hoe te handelen. De Week van de Dementie heeft een bijdrage geleverd om de kennis en betrokkenheid van inwoners bij dementie te vergroten.

Samen de schouders eronder!
Met het derde lustrum van het Alzheimercafé en de uitreiking van het predicaat is er op feestelijke wijze een eind gekomen aan De week van de Dementie. Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en alle vrijwilligers en overige betrokkenen kijken met elkaar terug op een intensieve, geslaagde week met waardevolle gesprekken, fijne activiteiten en een vergrote bewustwording onder de inwoners van Borne en Hengelo.

Ondernemen, organisaties en inwoners kunnen nu samen verdere stappen zetten en werken aan een samenleving waarin er plaats is voor mensen met dementie!

 

 

Oldenzaal wordt de volgende dementievriendelijke gemeente

In navolging op Dinkelland, Haaksbergen en Hengelo en Borne neemt ook de gemeente Oldenzaal de aftrap om een dementievriendelijke gemeente te worden. Met een info-avond op 19 september wordt de eerste stap gezet op weg naar een dementievriendelijk Oldenzaal. Centraal staat de vraag: wat is er nodig om dit doel te bereiken?

De cijfers van Alzheimer Nederland tonen aan dat de nood hoog is om van Overijssel een dementievriendelijke provincie te maken. Dementie wordt in de toekomst namelijk volksziekte nummer 1, ook in Oldenzaal. In 2015 hadden nog 560 inwoners van Oldenzaal dementie, in 2025 zullen dat er al 710 zijn en in 2040 zelfs meer dan 1.000. Bijna een verdubbeling in 25 jaar tijd. Deze cijfers gelden uiteraard voor het hele land. Wat betekent dat dat één op de vijf mensen in de toekomst te maken krijgt met deze ziekte.

Initiatief

Samen met Ine Bonke, Sylvie Mensen, Gerda Bisperink  (casemanagers dementie bij respectievelijk Carint, ZSM en de Zorgfederatie) en Ria Heijdens (ouderenadviseur Impuls), draagt Loes Heerts (ketenregisseur van Dementie Twente) een steentje bij aan een dementievriendelijk Oldenzaal. De stad haakt daarmee in op een provinciale campagne, die voortborduurt op een landelijke actie. Dinkelland, Haaksbergen en Hengelo gingen Oldenzaal al voor.

“De zorginstellingen en hun ketenpartners namen ruim twee jaar geleden het initiatief. Ze legden hun gezamenlijke ambitie vast in een convenant. Pas in een later stadium schoof de gemeente aan.”, aldus Loes Heerts. De informatie-avond is volgens de werkgroep de eerste stap naar een dementie vriendelijk Oldenzaal.

 

Uitnodigingen

Voor deze bijeenkomst, gepresenteerd door Annet Meijerink van Muziek Theater Bureau Mélange, zijn meer dan tweehonderd uitnodigingen verstuurd aan winkeliers, verenigingen, sportclubs en banken bijvoorbeeld, maar ook aan notarissen, brandweer en nog meer instanties en beroepsgroepen. De vraag die hen wordt voorgelegd: wat komen jullie tegen en wat kunnen doen om ook dementievriendelijk te worden? “We willen de mensen die avond laten ervaren hoe het is om als dementerende boodschappen te doen en je favoriete sport te beoefenen. Belangrijk is dat het urgentiebesef groeit. En dat voor ons duidelijk wordt welke behoeftes er leven bij de bezoekers. Wat hebben zij nodig om dementie vriendelijk te kunnen worden?”, benadrukt Heerts.

Uit ervaring weten de leden van de werkgroep dat veel mensen niet goed weten hoe ze moeten omgaan met mensen met dementie. “Als er elke dag iemand bij jou in de winkel komt om een taart te bestellen of een plant, dan zou er een lampje moeten gaan branden. Nu kan het gebeuren dat iemand met dementie die niet had afgerekend bij de kassa als een halve crimineel wordt behandeld.”

Als de campagne aanslaat, zo is de gezamenlijke droom, zijn televisiespotjes die duidelijk maken hoe te reageren als je op straat iemand tegenkomt met dementie niet langer nodig. “In een dementievriendelijk Oldenzaal loop je even met iemand mee die weg kwijt lijkt te zijn in bijvoorbeeld de Driehoek. Dat zou de gemene deler moeten zijn. Bridgers die dementie krijgen, zouden op een ander niveau gewoon door moeten kunnen gaan. Dan hebben ze nog steeds een fijne avond en laat je die mensen in hun waarde.”

Aanmelden voor deze bijeenkomst die van 19.00 tot 21.00 uur wordt gehouden kan tot 12 september door een mail te sturen naar aanmelden@impuls.oldenzaal.nl (o.v.v. naam bezoeker c.q. bedrijf of instelling). Bellen kan ook: 0541-571414

 

Samen maken we Overijssel dementievriendelijk

Op 18 juni gaat de campagne ‘Samen maken we Overijssel dementievriendelijk’ van start. De campagne is bedoeld om organisaties in Overijssel dementievriendelijk te maken. Als organisatie in Overijssel kunt u meedoen aan de campagne en het certificaat ‘dementievriendelijk’ ontvangen door uw personeel gratis een online training te laten volgen. De Overijsselse campagne loopt van 18 juni tot en met 8 juli. Lees meer…