Mensen met dementie en mantelzorgers praten mee!

Vandaag stond er een artikel van Alzheimer Nederland afdeling Twente en Dementie Twente in Tubantia. Wij zijn op zoek naar mensen met dementie en mantelzorgers die vanuit ervaringsdeskundigheid willen meepraten over zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en naasten in Twente!

Webinar technologie bij dementie thuis

Op een slimmere manier werken aan een gezonder Twente. Met als uiteindelijke doel? Vitalere Twentenaren. En Twente als regio de vitaalste van Nederland. Hiervoor wordt er binnen Vitaal Twente gewerkt aan technische vernieuwing dankzij aangesloten zorgpartijen, bedrijven, onderwijs, overheid en zorgverzekeraar.

Vitaal Twente nodigt u uit voor het webinar van Vitaal Twente over Vitaal Oud, op donderdag 29 maart van 16 tot 17 uur.

Bekijk hier de uitnodiging

Dementievriendelijke oversteekplaats wijk de Posten in Enschede

De campagne voor een dementievriendelijke oversteek is door de ANWB uitgeroepen als beste maatschappelijke project van Overijssel. Dit wordt beloond met een bedrag van € 10.000,- waardoor de oversteekplek ook werkelijk gerealiseerd kan worden. Een langgekoesterde wens in de wijk. Het plan kwam in de top 3 bij de ANWB terecht door de massale steun van mensen die stemden op de campagne. De vakjury heeft het idee nu uitgeroepen tot winnaar van Overijssel

De oversteekplek verbindt de wijk met Winkelcentrum Zuid. De huidige oversteek is onoverzichtelijk. Niet alleen lastig voor de wijkbewoners, maar extra moeilijk voor de bewoners van Zorgcentrum De Posten met een (lichte) vorm van dementie. Door de oversteek veiliger en makkelijker te maken kunnen de ouderen in de wijk langer zelfstandig blijven en hun eigen boodschappen doen.

Uitgebreidere informatie is te vinden op de website van Onze Buurt De Posten.

Onze Buurt De Posten (OBDP) is een samenwerking van Zorgcentrum de Postengemeente Enschede, woningcorporaties Domijn en Woonzorg Nederland.

Lees het gehele bericht hier

Interview deltaplan dementie

Ine en Loes zijn geïnterviewd ter ere van 8 jaar deltaplan dementie over het proces naar een dementievriendelijke samenleving in Twente! Binnen veel gemeenten in Twente zijn er mooie initiatieven ontstaan en samen met alle betrokkenen blijven we bouwen en werken aan een dementie vriendelijk Twente!! Credits en dank aan alle mensen die zich hier lokaal voor inzetten! Jullie zijn TOPPERS!!

Lees hier het hele interview

GOED omgaan met dementie 13 februari Oldenzaal

13 februari 2020 heeft een groep vrijwilligers uit Oldenzaal deel genomen aan de GOED omgaan met dementie scholing van Samendementievriendelijk.  Deze scholingen zijn onderdeel van het plan,  een Dementievriendelijk Oldenzaal.  Gerard Meijer en Yvonne van Zanten waren deze avond de trainers. Een waardevolle scholing waarin je leert  hoe je dementie kunt signaleren en wat belangrijk is in de benadering van mensen met dementie.  Na afloop hebben de deelnemers een certificaat mogen ontvangen!

Training GOED omgaan met dementie voor vrijwilligers in Oldenzaal

In de training ‘GOED omgaan met dementie’ leren vrijwilligers stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer zij in contact komen met mensen met dementie. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen, ook binnen jouw vereniging of organisatie.

 In de beginfase van het dementeringsproces is over het algemeen (nog) geen zorg of opvang nodig. In deze fase willen mensen hun vertrouwde, dagelijks leven voortzetten. Zelf de boodschappen halen, actief blijven in de vereniging, probleemloos een kopje koffie drinken op een terras, dat zijn zaken die voor hen belangrijk zijn. Met andere woorden: Blijven meedoen!

Hoe kun je daar als vrijwilliger bij helpen?

Binnen verenigingen en organisaties zijn vele vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zullen in de toekomst in toenemende mate te maken krijgen met dementie, hetzij doordat ze zelf deze diagnose krijgen of doordat een collega vrijwilliger of bijv. verenigingslid hiermee geconfronteerd wordt. Het is van belang om deze vrijwilligers te informeren over dementie met als doel: Mensen met dementie zo lang mogelijk actief laten blijven binnen hun eigen vereniging of organisatie.

GOED training

In de training ‘GOED omgaan met dementie’ leren deelnemers hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie die je tegenkomt. Het eerste deel van de training gaat over dementie en het herkennen van dementie. In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Tot slot bepreken we hoe deelnemers het geleerde kunnen toepassen en geven we tips.

Zo hopen we uiteindelijk te bereiken dat Oldenzaal een plek wordt waar mensen met dementie kunnen blijven meedoen!

De training wordt gegeven op donderdag 13 februari van 18.30-20.30 uur in Breedwijs, Helmichstraat 42b in Oldenzaal. De training is bedoeld voor vrijwilligers uit Oldenzaal. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers. Er zijn geen kosten verbonden aan de training. Wel vragen wij je aan te melden vóór 6 februari a.s. Dit kan telefonisch via 0541- 57 14 14 of per mail: info@impuls-oldenzaal.nl.

Heb jij als organisatie of vereniging een groep vrijwilligers waarmee je de training gezamenlijk wilt volgen? Dat kan ook! Neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

het toneel op tegen alzheimer!!

Marieke Ruyter, Miranda Scheffer en Bianca Wolters maken een vuist tegen Alzheimer. Dit doen zij met hun nieuwe stichting ‘Onthou van Mij’.

Zij willen op verschillende manieren geld ophalen voor onderzoek naar Alzheimer. Zij gaan van start met een toneelstuk op 7  mei 2020 in het openluchttheater in Losser. Het toneelstuk heet de dementie van Jet en Harry en wordt verzorgd door Ervarea! Zeer de moeite waard om te bezoeken. De voorstelling is voor zorgprofessionals geaccrediteerd en kost 12.50. Kaarten zijn te koop bij openluchttheater Brilmansdennen in Losser

Vandaag stond er een mooi stuk in de krant!