Voortgang project Casemanagement dementie in Twente, goed geregeld!

Dementie Twente heeft de volgende ambitie geformuleerd: “Casemanagement dementie is in Twente toegankelijk en eenduidig georganiseerd voor inwoners met dementie en zijn naasten.” 

Het project ‘Casemanagement dementie in Twente goed geregeld!’ is inmiddels goed uit de startblokken. Deze notitie geeft een samenvatting van het project, zowel op inhoud als op het proces.  

Inmiddels is de vragenlijst al door 45 casemanagers ingevuld. Alvast een tipje van de sluier: 

  • De visie van Anne Mei The en de visie op positieve gezondheid worden beiden (evenveel) omarmt. 
  • Bijna alle respondenten vinden het heel belangrijk dat de casemanager dementie vroegtijdig in het proces wordt betrokken. 
  • Gemiddeld wordt de kwaliteit van het casemanagement binnen de eigen organisatie beoordeeld met een 8 (ook vaak met een 7 of een 9). 

De vragenlijst staat nog open tot en met woensdag 19 juli. Je bijdrage is dus nog van harte welkom! We hopen op nog meer mooie inzichten. 

En hoe nu verder? In de zomer wordt met de klankbordgroep de notitie doorgenomen, om advies in te winnen. Verder zijn interviews gepland met de ZSE- en Thoez-partijen. Samen met een casemanager, manager en kwaliteitsadviseur verkennen we in welke mate al wordt gewerkt volgens de zorgstandaard dementie. We bespreken ook wat het betekent om aanmeldingen regionaal te coördineren. Wat moet daar allemaal voor geregeld worden? En ligt dit ook in lijn met de wensen en ambities van de afzonderlijke organisaties?  

Komende twee maanden staan de stappen echter wel op een lager pitje. Hoe logisch, geniet van de fijne zomer! Vanaf september gaan we dan met veel goede energie weer verder. 

Bij vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Dineke van der Wal (projectleider) via: dineke@ppadvies.nl of 06-43949370. 

Recommended Posts