Unieke afspraken tussen Zorgkantoor Menzis Twente en Home Instead Thuisservice Enschede over Wlz contractering!

Meer tijd, meer persoonlijke aandacht én beschikbaarheid op de momenten dat dit gewenst is. Uitgevoerd door vertrouwde, ervaren en zeer toegewijde medewerkers. Dit zijn de kenmerken van de unieke afspraken die Home Instead heeft gemaakt met zorgkantoor Menzis Twente voor senioren die graag thuis willen blijven wonen en op grond van een Wlz indicatie recht hebben op begeleiding en persoonlijke verzorging.

 

Met ingang van juli 2019 levert Home Instead Thuisservice Enschede haar dienstverlening ook op ZIN basis naast de bestaande dienstverlening op particuliere en PGB basis. Zo kan iedereen in Twente die een Wlz-indicatie heeft voor begeleiding en persoonlijke verzorging (niet-medisch), gebruik maken van de zorgdiensten van Home Instead middels een MPT (modulair pakket thuis).

 

Het zorgkantoor Menzis Twente heeft met Home Instead afspraken gemaakt over gecontracteerde niet-medische Wlz zorgdiensten tegen een tarief dat lager is dan het NZA-standaardtarief dat doorgaans wordt gehanteerd. Dit voordeel wordt volledig doorgeschoven naar de klant. Senioren krijgen zo direct meer tijd beschikbaar voor PV en BG ondersteuning.

Bekijk hier het hele persbericht!

 

Zorgkantoren en gemeenten starten campagne om cliëntondersteuning bekender te maken

Zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning willen de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. Daarom starten zij vandaag samen de Co-campagne. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënten rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Op www.cliëntondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In de Wlz en de Wmo is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op (kosteloze) cliëntondersteuning. Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.

 

Lees hier het hele persbericht

het toneel op tegen alzheimer!!

Marieke Ruyter, Miranda Scheffer en Bianca Wolters maken een vuist tegen Alzheimer. Dit doen zij met hun nieuwe stichting ‘Onthou van Mij’.

Zij willen op verschillende manieren geld ophalen voor onderzoek naar Alzheimer. Zij gaan van start met een toneelstuk op 7  mei 2020 in het openluchttheater in Losser. Het toneelstuk heet de dementie van Jet en Harry en wordt verzorgd door Ervarea! Zeer de moeite waard om te bezoeken. De voorstelling is voor zorgprofessionals geaccrediteerd en kost 12.50. Kaarten zijn te koop bij openluchttheater Brilmansdennen in Losser

Vandaag stond er een mooi stuk in de krant!

observatiebedden voor ouderen in crisissituatie

In de huidige situatie moeten huisartsen regelmatig lang zoeken voor ze een oudere die in een crisissituatie verkeert ergens kunnen onderbrengen ter observatie. Dat leidt er vaak toe dat ouderen in een ziekenhuisbed terechtkomen. Dat verstopt de doorstroming en is duur, maar het is ook voor de ouderen zelf niet goed. Daarom hebben verschillende instanties de handen ineen geslagen om in het werkgebied van ziekenhuis ZGT speciale opvangplekken te regelen, zogenaamde observatiebedden. In de samenwerking zitten onder meer de grote zorginstellingen TMZ, ZorgAccent, Carintreggeland, ziekenhuis ZGT, de huisartsenorganisaties en verzekeraar Menzis die de proef betaalt.

Lees het hele artikel hier

Op zorgboerderijen kan meer dan je denkt!

Op zorgboerderijen kan meer dan je denkt!

Coöperatie Boer en Zorg, 2019

De zorgboerderij als natuurlijke plek om je goed te voelen en mee te doen

In de jaren zestig en zeventig werden de eerste zorgboerderijen opgericht als poging om schaalvergroting een halt toe te roepen en op een meer ‘menselijke’ manier zorg te bieden. Op de zorgboerderij vindt vaak een combinatie van landbouw en zorg plaats. De meeste zorgboerderijen richten zich op dagbesteding voor mensen met een zorg- of hulpvraag. Op sommige zorgboerderijen is het ook mogelijk om te wonen. Op andere zorgboerderijen worden verschillende vormen van zorg gecombineerd.

Bekijk onderstaande link voor een overzicht en inkijk van een aantal zorgboerderijen in Twente!

Boer en Zorg netwerk dementie Twente

mantelzorger in de toekomst steeds ouder!

Het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen aan 75-plussers die zelfstandig wonen, neemt af. En diegenen die mantelzorg kunnen verlenen, zijn ook steeds ouder. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek over mantelzorg in 2040 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het aantal ouderen dat elke week vier uur of meer mantelzorg nodig heeft, neemt de komende decennia met 70 procent toe; van 230.000 naar bijna 390.000. Het aantal mensen dat minstens vier uur mantelzorg verleent aan 75-plussers stijgt in die periode met nog geen 7 procent; van 1,11 miljoen naar 1,18 miljoen

Om deze reden zijn wij nu al druk bezig, samen met onze netwerkpartners, menzis en gemeenten, met verschillende projecten om onze samenleving dementievriendelijk te maken! In een dementievriendelijke samenleving kunnen mensen met dementie en hun naasten blijven meedoen en is er aandacht en zorg voor mantelzorgers!

Lees het hele bericht hier