‘Het taboe voorbij’ Aanpak huiselijk geweld

26 september 2022 | 11:30 - 16:30

Ook dit jaar wordt er vanuit het uitvoeringsprogramma Regiovisie aanpak
Huiselijk geweld en kindermishandeling weer een werkconferentie in Twente georganiseerd,

onder de titel:
‘Het Taboe voorbij’.

Het programma is gevarieerd en er is veel keuze in verschillende workshops

Bekijk hieronder het programma

Programma het taboe voorbij Werkconferentie HGK 2022

'Het taboe voorbij'  Aanpak huiselijk geweld