Wet zorg en dwang

Onvrijwillige opname en zorg. Hoe regelen we dat in Twente?

Ruim twee jaar geleden is vanuit IZO Twente een lerend netwerk gestart rondom de Wet Zorg en Dwang (WZD). Dementie Twente is daarbij aangesloten. De vraag om een praktische vertaling van de afspraken en informatie beschikbaar te maken kwam daar naar voren. Daarom is er de afgelopen periode door professionals uit dit netwerk in samenwerking met Dementie Twente en Studio Nieuwe Weide gewerkt aan een praktische routekaart. Deze routekaart noemen we: “De wet zorg en dwang, onvrijwillige opname en zorg hoe regelen we dat in Twente?”

Het is een visualisatie geworden van de verschillende opname types binnen de WZD. Beschikbare informatie is samengebracht en stapsgewijs beschreven. De mantelzorger is niet vergeten. Voor hen wordt aandacht gevraagd in de verschillende stappen en is er ook een pagina met informatie voor ze beschikbaar. De mantelzorger kan gewezen worden op de beschikbaarheid van het document onder folders en informatiemateriaal

De routekaart is opgenomen in de Kennisbank op de website van Dementie Twente. Als je nog geen inlog hebt van de kennisbank, kun je deze makkelijk aanmaken.

Daar zal steeds de meest actuele versie beschikbaar zijn.

Heb je aanvullingen of verbeterpunten? Dan horen we dat graag. Dit document is een werkdocument en zal waarnodig steeds aangepast of aangevuld worden. 

Stuur een mail naar secretariaat@dementietwente.nl om aanvullingen of verbeterpunten door te geven!

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie

Ontzettend blij zijn wij dat we kunnen zeggen dat het levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie gereed is!

Samen met professionals uit ons netwerk, andere netwerken en Pharos is er gewerkt aan dit boekje. Ook zijn er op verschillende momenten in het ontwerpproces testrondes geweest met de doelgroep om het levensboek zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften. Wij willen iedereen heel erg bedanken voor de inzet en zijn trots op het eindresultaat. Wij hopen dat dit boekje bijdraagt aan het leren kennen van mensen en het beter begrijpen van mensen.

Er is voor gekozen om het boekje in het Nederlands te laten drukken. Hiervoor is gekozen om het boekje voor een zo breed mogelijke doelgroep te kunnen gebruiken. Alle geschreven teksten zijn ondersteund met prachtige illustraties. Deze zijn gemaakt door Ellen de Gozel van What Ellse. Het boekje is vorm gegeven door Elly Wenneger van Studio Nieuwe Weide.

De boekjes kunnen vanaf nu ingezet worden in de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en een migratieachtergrond!

De boekjes zijn voor professionals, vrijwilligers en inwoners van Twente kosteloos te bestellen via secretariaat@dementietwente.nl. Buiten Twente zijn de boekjes tegen de kostprijs van 10 euro per boekje te bestellen.

Ontmoetingsgroep mensen met dementie op jonge leeftijd

Speciaal voor mensen die op jonge leeftijd de diagnose dementie krijgen, start Zorggroep Sint Maarten een ontmoetingsgroep bij Rouwhorst Zalencentrum in Oldenzaal. Met ingang van maandag 25 april 2022 kan men hier wekelijks van 13:00 tot 16:00 uur terecht om ervaringen uit te wisselen.

Grote impact

Dementie wordt doorgaans in een adem genoemd met ouderdom. Dat is gezien de aantallen ook niet zo gek. Veruit het grootste deel van de naar schatting 290.000 mensen met een vorm van dementie is ouder dan 65 jaar. Toch zijn er in Nederland zo’n 15.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar. “Dat heeft een grote impact omdat men vaak nog volop in het leven staat”, vertelt casemanager dementie Marlies Woolderink. “Vaak hebben deze mensen nog een baan, thuiswonende kinderen en een actief sociaal leven.”

Herkennen signalen

Waar bij oudere mensen dementie vaak begint met geheugenverlies, ligt dit bij dementie op jonge leeftijd (meestal begint dit tussen de 40 en 65 jaar) doorgaans anders. “Bij hen begint dementie vaak met veranderingen in het gedrag of in de rol binnen de relatie. Ook veranderingen in het spreken of het functioneren op het werken vallen opeens op”, aldus collega casemanager Ursula Groeneveld. “Vaak is dementie dan niet het eerste waar je aan denkt. Er wordt eerder gezocht in de richting van een depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Hierdoor slaat de behandeling vervolgens niet aan. Pas na een lang onderzoekstraject volgt dan de diagnose dementie.”

Gemoedelijke sfeer

Begrijpen en begrepen worden speelt dan ook een centrale rol tijdens de ontmoetingsgroep in Oldenzaal. “Samen met de bezoekers wordt een programma opgesteld voor die middag en worden bepaalde thema’s behandeld. We bieden een programma aan waar veel ruimte is voor eigen inbreng, vragen te stellen maar ook om ervaringen uit te wisselen. Met aandacht voor communicatie binnen een gemoedelijke sfeer”, aldus Marlies Woolderink. De ontmoetingsgroep start op maandag 25 april 2022 en wordt wekelijks tussen 13:00 en 16:00 uur ondersteund door een casemanager van Zorggroep Sint Maarten en een vrijwilliger. De ontmoetingsgroep is gratis te bezoeken voor alle inwoners uit Twente. Een indicatie is niet nodig.

Meer weten? Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met casemanagers Marlies Woolderink (06 – 461 357 66) of Ursula Groeneveld (06 – 22 166 587).