update geschatte leestijd < 1 minuut
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Casemanagement dementie

Sinds 1 januari 2016 valt casemanagement onder de aanspraak wijkverpleging binnen de Zorgverzekeringswet. Verwijzers kunnen cliënten/patiënten sindsdien rechtstreeks aanmelden bij de thuiszorgaanbieder van voorkeur.

De casemanager begeleidt mensen met dementie en hun naaste(n) bij de gevolgen van hun ziekte.

De casemanager denkt actief mee en adviseert als er vragen zijn over bijvoorbeeld zorg, wonen en wet- en regelgeving. De casemanager informeert en probeert de noodzakelijke zorg te organiseren en te coördineren. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de persoon met dementie zelf en zijn of haar mantelzorger(s). Tevens verwijst de casemanager door naar de gekozen zorgverlener of instantie.

De kosten voor een casemanager worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit valt onder het basispakket. Het verplichte eigen risico is hierop niet van toepassing. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de inzet van een casemanager dementie als er nog géén thuiszorg nodig is of als men dat nog niet wenst. Begeleiding door een casemanager dementie kan dan al wel heel belangrijk zijn.

In Twente werken de casemanagers dementie vanuit hun eigen zorgorganisatie. De casemanager is werkzaam voor een zorginstelling, maar gaat onafhankelijk te werk. De huisarts kan rechtstreeks doorverwijzen naar de casemanager dementie van de zorgorganisatie waarvoor voorkeur is. Zorgprofessionals kunnen ook zelf contact opnemen met de casemanagers dementie.

Als u hieronder klikt, vindt u de lijst met de aanbieders van casemanagement dementie in Twente

Casemanagement door ketenpartners

Bekijk hier een vlog over de casemanager dementie.

Bekijk hier de algemene folder over casemanagement bij dementie uitgevoerd door de Ketenpartners van Dementie Twente. Wilt u graag een hardcopy versie van deze folders bestellen? Stuur een mail met het aantal naar secretariaat@dementietwente.nl