update geschatte leestijd < 1 minuut
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Casemanagement dementie

De casemanager begeleidt u en uw naaste(n) bij de gevolgen van uw ziekte voor uw dagelijks leven thuis. Daarnaast ondersteunt hij/zij u bij het nemen van beslissingen ten aanzien van de zorg en welzijn die u nodig heeft.

De casemanager denkt actief met u mee en adviseert u als u vragen heeft over bijvoorbeeld zorg, wonen en wet- en regelgeving. De casemanager informeert u en probeert de noodzakelijke zorg voor u te organiseren en te coördineren. Dit gebeurt altijd in samenspraak met uw mantelzorger(s). Tevens verwijst hij/zij u door naar de door u gekozen zorgverlener of instantie.

De kosten voor een casemanager worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit valt onder het basispakket. Het verplichte eigen risico is hierop niet van toepassing. U kunt ook gebruik maken van de inzet van een casemanager dementie als u nog géén thuiszorg nodig heeft of wenst. Begeleiding door een casemanager dementie kan dan al wel heel belangrijk zijn.

In Twente werken de casemanagers dementie vanuit hun eigen zorgorganisatie. De casemanager is werkzaam voor een zorginstelling, maar gaat onafhankelijk te werk. Hij/zij adviseert u en uw mantelzorger op basis van uw persoonlijke wensen en voorkeur. De huisarts kan rechtstreeks doorverwijzen naar de casemanager dementie van de zorgorganisatie waarvoor u voorkeur heeft. U mag ook zelf contact opnemen met een casemanager dementie.

Contactgegevens

Als u hieronder klikt, vindt u de lijst met de aanbieders en contactgegevens van casemanagement dementie in Twente:

Casemanagement door ketenpartners

Bekijk hier een vlog over de casemanager dementie.

Bekijk hier onze folder over casemanagement bij dementie.