Themabijeenkomst netwerk vrijheid en veiligheid IZO

Themabijeenkomst netwerk vrijheid en veiligheid IZO

Wanneer

13 maart 2024    
14:00 - 16:30

Waar

landgoed de Zwanenhof Retraitehuisweg 6, Zenderen, Overijssel, 7625 SL

Op woensdag 13 maart staat er weer een themabijeenkomst gepland.

Deze bijeenkomst richt zich op de volgende functionarissen:

Casemanagers, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen, POH’s, begeleiders, huisartsen, orthopedagogen specialisten, AVG, (ambtelijke) GZ psychologen en beleidsmedewerkers. Op deze bijeenkomst wordt er o.a. stil gestaan stil bij wetswijzigingen, ambulant en is er ruimte voor complexe casuïstiek.

De agenda voor deze middag

De onderwerpen die op de netwerkbijeenkomst aan de orde komen zijn de volgende:

 • 14: 00 Opening en vooruitblik
 • 14:15   Landelijke ontwikkelingen.
  • Interpretatie bestuurlijke afspraken
 • 14:50   Ambulant
  • Terugkoppeling uitvraag Wzd in de thuissituatie
  • Regionale vervolgafspraken ambulant
 • 15:20   Pauze
 • 15:35   Delen van bijzonderheden uit de jaaranalyse die deelnemende organisaties hebben gemaakt. Dit i.h.k.v. kennisdeling.
 • 15:50   Complexe casuïstiek (van te voren indienen)
 • 16:20   Rondvraag en inhoudelijke suggesties voor de volgende bijeenkomst
 • 16:30   Sluiting

 

 

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.