Een beetje kleur in deze bijzondere tijd

Het leven loopt in deze tijd net even anders dan normaal en dat is voor heel veel mensen ingrijpend en voor mantelzorgers in veel gevallen misschien nog wel net ietsje meer! Daarom heeft initiatiefneemster Annemarie Evers de handen met een aantal vrienden in één geslagen om (jonge) mantelzorgers een tafelmandala kleurpakket aan te bieden om op een positieve manier met elkaar in contact te zijn. Een welkome afleiding, wetende dat ruim één op de zes Twentenaren mantelzorg verleent. 

Vrijwilligers zijn op dit moment hard aan het werk om alle pakketten in te pakken. En de leden van de Rotary staan klaar om de pakketten te gaan verspreiden.

Dit alles zodat (jonge) mantelzorgers de komende tijd heerlijk kunnen tekenen met hun partner, het hele gezin, met ouders, broers en/of zussen. Het is helpend om op deze manier even de gedachten te verzetten, maar ook helend om samen op een geheel andere wijze in contact te zijn binnen gezinnen, waar in coronatijd veel extra stress wordt ervaren.

Het initiatief groeit dan ook hard. Vrijwilligers sluiten zich spontaan aan en donateurs melden zich belangeloos, waaronder het Lokaal Fonds Hengelo, het Twentse Noabers Fonds en een aantal grote bedrijven. Het idee wordt ten aanzien van onder meer distributie ondersteund door de Rotary en ook is de hulp van SIZ Twente ingeroepen om ervoor te zorgen dat de pakketten bij de juiste gezinnen terecht komen. Het doel was om in eerste instantie 1000 (jonge) mantelzorgers in Borne en Hengelo e.o. met hun naasten en/of gezin aan de slag te laten gaan. Echter is dit aantal reeds ruim overschreden en kan de actie breder worden uitgezet. Hiervoor zal de komende tijd de hulp van de diverse steunpunten mantelzorg in de regio worden ingeroepen.

De (jonge) mantelzorgers krijgen alle benodigdheden aangereikt en thuisbezorgd via het initiatief. Het pakket bestaat uit de tafelmandala’s (van 100 cm en 50 cm groot), de bijbehorende kleurpotloden en een puntenslijper uiteraard. De bezorging verloopt geheel contactloos volgens de huidige gewenste norm. Er is zelfs aan gedacht dat de pakketten zelf geheel ingepakt minimaal drie dagen in quarantaine gaan, voordat zij worden uitgeleverd.

Heeft u een gezinslid met een chronische ziekte, beperking, verslaving en/of psychische problemen? Woont u in de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Enschede, Almelo, Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen en wilt u graag een kleurpakket ontvangen, neem dan contact met ons op via: info@siztwente.nl. Voor meer informatie over het initiatief kunt u zich richten  tot: eenbeetjekleur@gmail.com.

 

 

Inloopavond voor jonge mensen met dementie (en hun partners, kinderen en mantelzorgers)

INLOOPAVOND VOOR JONGE MENSEN MET DEMENTIE

(en hun partners, kinderen en andere mantelzorgers)

Wanneer: Donderdag 13-2-2020 vanaf 19.15

Locatie: Zorgcentrum Gereia, Wilhelminastraat 150, Oldenzaal

Na de eerste geslaagde inloopavond voor jonge mensen met dementie in november vorig jaar, organiseren wij nu een tweede avond. Het thema voor deze avond is: KINDEREN VAN MENSEN MET DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD.

Kinderen van wie de vader of moeder voor de leeftijd van 60 of 70 de diagnose dementie krijgt wonen soms nog thuis, zijn bezig met de ontwikkeling van hun eigen leven en kunnen geconfronteerd worden met allerlei problemen. Er kan sprake zijn van acceptatiemoeilijkheden en onbegrip, rolwisseling, loyaliteitsconflicten, overbelasting, gevolgen voor studie of werk enz.

Zorggroep Sint Maarten organiseert deze avond  voor jonge mensen met dementie en hun kinderen (en natuurlijk partners en andere mantelzorgers) in Noordoost-Twente met als doel elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en uit vinden waaraan behoefte is.

Programma

19.15     Ontvangst met koffie/thee

19.30     Opening en toelichting op het doel van de avond door casemanager dementie Marlies Woolderink

19.40     Inleiding op het thema “Kinderen van ouders met dementie op jonge leeftijd” door psycholoog Marije Oude Alink

20.00     Uitwisseling van ervaringen en bespreken van knelpunten

21.00     Afsluiting

(de avond is niet bedoeld voor professionele hulpverleners)

Informatie bij: Ursula Groeneveld: 06-22166587

Training GOED omgaan met dementie voor vrijwilligers in Oldenzaal

In de training ‘GOED omgaan met dementie’ leren vrijwilligers stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer zij in contact komen met mensen met dementie. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen, ook binnen jouw vereniging of organisatie.

 In de beginfase van het dementeringsproces is over het algemeen (nog) geen zorg of opvang nodig. In deze fase willen mensen hun vertrouwde, dagelijks leven voortzetten. Zelf de boodschappen halen, actief blijven in de vereniging, probleemloos een kopje koffie drinken op een terras, dat zijn zaken die voor hen belangrijk zijn. Met andere woorden: Blijven meedoen!

Hoe kun je daar als vrijwilliger bij helpen?

Binnen verenigingen en organisaties zijn vele vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zullen in de toekomst in toenemende mate te maken krijgen met dementie, hetzij doordat ze zelf deze diagnose krijgen of doordat een collega vrijwilliger of bijv. verenigingslid hiermee geconfronteerd wordt. Het is van belang om deze vrijwilligers te informeren over dementie met als doel: Mensen met dementie zo lang mogelijk actief laten blijven binnen hun eigen vereniging of organisatie.

GOED training

In de training ‘GOED omgaan met dementie’ leren deelnemers hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie die je tegenkomt. Het eerste deel van de training gaat over dementie en het herkennen van dementie. In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Tot slot bepreken we hoe deelnemers het geleerde kunnen toepassen en geven we tips.

Zo hopen we uiteindelijk te bereiken dat Oldenzaal een plek wordt waar mensen met dementie kunnen blijven meedoen!

De training wordt gegeven op donderdag 13 februari van 18.30-20.30 uur in Breedwijs, Helmichstraat 42b in Oldenzaal. De training is bedoeld voor vrijwilligers uit Oldenzaal. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers. Er zijn geen kosten verbonden aan de training. Wel vragen wij je aan te melden vóór 6 februari a.s. Dit kan telefonisch via 0541- 57 14 14 of per mail: info@impuls-oldenzaal.nl.

Heb jij als organisatie of vereniging een groep vrijwilligers waarmee je de training gezamenlijk wilt volgen? Dat kan ook! Neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Trainers GOED omgaan met dementie

Afgelopen donderdag 29-11-2019 zijn er 25 trainers klaar gestoomd voor de GOED trainingen. In totaal zijn er nu ruim 50 trainers in Twente actief. Klaar voor de verdere uitrol van een dementievriendelijke samenleving waarin we GOED leren omgaan met de mensen met dementie!

Startbijeenkomst Coalitie Erbij Almelo op donderdag 14 November

De coalitie Erbij Almelo nodigt u van harte uit deel te nemen aan de

startconferentie Erbij Almelo, voor een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid en

een dementievriendelijk Almelo. U bent donderdag 14 november welkom op de

19e verdieping van het stadhuis van Almelo. De bijeenkomst start om 14.00 uur

en duurt tot ca. 16.30 uur.

Kom erbij en doe ook mee!

 

Uitnodiging coalitie erbij

Oldenzaal dementievriendelijk WereldAlzheimerdag 2019

Donderdagavond 26 september stond het Alzheimer café in Odenzaal in het teken van WerelAlzheimerdag.   Het was een gezellige avond met muziek, gedichten  een hapje en een drankje en het aanbieden van het plan door de werkgroep Oldenzaal dementievriendelijk aan wethouder Rob Chritenhusz.

Martin Meijerink heeft tijdens deze avond zijn column voorgelezen. een prachtig voorbeeld van een dementievriendelijke samenleving!

 

 

Column. Een bijzondere ontmoeting.

 

Vorige week ging ik gebak halen bij bakkerij Olde Keizer aan de Berkstraat waar nu bakker Frans en zijn team brood bakt en gebak maakt.

Ik moest even wachten op mijn bestelling en kwam met een medewerkster van de bakkerijwinkel aan de praat.

Ze zag het ,, Vergeet mij nietje” dat in het knoopsgat van mijn colbert stak.

Ik maakte haar opmerkzaam dat dit ,, Vergeet mij nietje” een bijzondere betekenis voor mij had , namelijk dat ik wilde uitdragen en aandacht wilde vragen voor mensen met dementie. En in het bijzonder mensen in Oldenzaal.

Ik raakte even een gevoelige snaar en merkte dat ze geëmotioneerd raakte.

Ze vertelde dat haar vader ook was getroffen door dementie en veel te vroeg was overleden.

Spontaan haalde ik mijn ,,Vergeet mij nietje” uit het knoopsgat en gaf het aan haar.

Met een bijzonder gevoel verliet ik de bakkerijwinkel.

 

Een week later kreeg ik Dorothy Oosting van RTV Oost Ziezo, Zondag op bezoek.

Dus haalde ik morgens vroeg appelgebak bij bakkerij Olde Keizer en werd door de bakker Frans zelf geholpen.

Ik vertelde hem wat mij die week er voor was overkomen met een van zijn medewerksters.

Hij knikte vriendelijk en zei dat hij het verhaal kende.

Juist kwam ze via de achteringang de bakkerijwinkel binnen.

Bakker Frans ,stelde haar vol trots aan mij voor. ,,Mijn vrouw”

Ze had het verhaal aan hem verteld en vol trots ook toonde ze het ,, Vergeet mij nietje” op haar trui.

Ik blijf het uitdragen was haar opmerking, warm aanbevolen door de vrouw van de bakker.

Een ondernemers echtpaar dat mede gaat bijdragen aan een dementie vriendelijk Oldenzaal.

Was geschreven juli 2019 Kaatjeknip .

 

Ik stel haar even aan u voor: Pascalle.Cosijnce de vrouw van Bakker Frans

Zij en haar man hebben besloten dat ze samen met het personeel de cursus gaan volgen ,,hoe om te gaan met dementie”

Goed voorbeeld doet goed volgen.