Verlengde inzet casemanager in verpleeghuiis

Het Parkhuis voert een pilot uit waarbij zij hun casemanagers dementie ook na verhuizing naar het verpleeghuis de cliënt begeleiding laten bieden. Dit voor een betere en meer geleidelijke overdracht. Casemanagers Annette Wilson en Daniella de la Fuente delen hun ervaringen: ‘Zonder deze begeleiding valt de mantelzorger echt in een zwart gat.’

De pilot van Het Parkhuis is eind mei afgelopen, maar de zorgorganisatie wil er hoe dan ook mee door vanwege de goede resultaten. De toekomstige financiering is nog een vraagstuk, maar duidelijk is wel dat de resultaten er mogen zijn. Wat zou het super zijn als ook de financiering in de toekomst ook goed geregeld gaat worden.

Bekijk het artikel hier

Recommended Posts