Nieuwe netwerkpartner Imean

IMEAN Care zet zich met hart en ziel in voor alle Twentse migrantenouderen met of zonder dementie. Dat doen we door het leveren van cultuursensitieve zorg. Dit is zorg en begeleiding die is afgestemd op de culturele achtergrond van onze cliënt. Welke cultuur dat ook is. Vanuit die verbinding voelt de cliënt zich meer gezien, begrepen en “thuis” in onze Nederlandse samenleving. Iets wat door hun ziekte of het ouder worden steeds lastiger wordt.

De professionals van IMEAN hebben kennis van diverse culturele gebruiken en rituelen, ze spreken de taal van de cliënt en houden zoveel mogelijk rekening met de specifieke wensen van de cliënt en zijn familie. Samen slaan we de brug tussen de gewoontes en gebruiken uit het land van herkomst en die hier in Nederland. Dat is voor iedere cliënt weer anders. Door dit stukje maatwerk onderscheidt IMEAN zich echt ten opzichte van andere organisaties. IMEAN vindt het belangrijk dat iedereen gezond oud kan worden in twee werelden. Wij vinden het belangrijk om mee te werken aan technologische innovaties. Deze passen we toe in ons zorgproces waarmee we proberen om onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Hierdoor hebben ze langer de zelfregie waarmee we eenzaamheid zo veel mogelijk willen voorkomen. IMEAN Care levert verschillende vormen van cultuursensitieve zorg en begeleiding

•Dagbesteding voor ouderen

•Thuisbegeleiding

•Casemanagement dementiezorg

Via IMEAN Academy werken we er hard aan om (zorg)organisaties cultuursensitiever te maken. Dit doen we door middel van het geven van workshops en trainingen. Deze geven we aan de professionals op de werkvloer, maar ook het behandelaren en het management. Afhankelijk van wat de wensen zijn, passen wij ons programma hierop aan. IMEAN Consultancywerkt samen met externe partijen aan cultuursensitieve woonzorginitiatieven voor onze migrantenouderen. Dit doen we o.a. in samenwerking met andere zorgorganisaties, gemeenten, woningbouwverenigingenen welzijnsinstellingen. Maar hierbij werken wij ook nauw samen met de ouderen en hun mantelzorgers. Via interactieve sessies inventariseren wij wat onder de doelgroep leeft. Want wie beter dan zijzelf kunnen aangeven wat noodzakelijk is? Meer weten? Wilt u meer weten over IMEAN of over één van haar diensten? Bel Sevilay Luiken-Dalli op telefoonnummer 06 44001043, mail ons via info@imean.nl of kijk op www.imean.nl

Recommended Posts