Nieuwe netwerkpartner: Saar aan Huis

Ruimte voor eigen ritme, wensen en gewoonten

Nieuwe netwerkpartner Saar aan Huis richt zich op zowel de cliënt als haar omgeving. Saar aan Huis is een professionele organisatie in aanvullende mantelzorg. ‘Saars’ bieden liefdevolle begeleiding en ondersteuning aan ouderen en ontlasten hun mantelzorgers.

‘Saars’ zijn goed opgeleide 45+ers met veel levenservaring en dikwijls ervaring in de zorg en ziektebeelden als dementie. Als Saar kunnen zij hun ‘zorghart’ inzetten en tegelijk sociaal maatschappelijk iets betekenen. Met levenswijsheid overziet en herkent een Saar situaties en kan rustig en evenwichtig handelen. Ze hebben ervaring met los laten, verdriet en de dood en ze kunnen zich verplaatsen in de tijdsperiode ‘vroeger’. Voor iemand met dementie brengt dit rust en erkenning en versterkt het thuisgevoel.

Saar aan Huis kiest voor een frisse kijk op zaken en gaat altijd voor een win-win situatie. Dit wordt vooral bereikt door de zorgvuldige match. Er wordt maximaal rekening gehouden met zowel de wensen, interesses en mogelijkheden van de cliënt als die van de Saar. De rust en ruimte en mooie natuur en cultuur in Twente kunnen hierbij praktisch ingezet worden. Saar aan Huis is complementair aan de thuiszorg en kan per direct ingezet worden vanaf 2 uur per week tot 24/7 en kost (vanaf) € 25 per uur* all-in. Saar aan Huis wordt particulier betaald of via PGB en steeds vaker met korting vanuit een aanvullende verzekering of thuiszorg ledenservice.

*werkelijke tarief is afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Voor meer info zie www.saaraanhuis.nl en bekijk ook de ervaringen van onze klanten.

Recommended Posts