bezoek aan Alzheimercentrum VUmc Amsterdam

Op 19 maart zijn Ine en Loes afgereisd naar het alzheimer centrum van het VUmc in Amsterdam. Dit op uitnodiging van Freek Gillissen (verpleegkundig specialist alzheimer centrum). Freek heeft in oktober 2018 een scholingsmiddag voor Dementie Twente gegeven over het onderwerp niet medicamenteuze interventies bij jonge mensen met dementie.

Wij mochten meelopen met het diagnostisch traject voor ‘jonge’ mensen waar een verdenking is tot een vorm van dementie. In de foto’s vinden jullie een patiënteninformatie brochure waarin de dag wordt beschreven voor de patiënt.

Wij zijn bij het onderzoek geweest door de neuroloog en bij het gesprek van de verpleegkundige met de familie van de patiënt. De patient ondergaat gedurende de dag verschillende onderzoeken. Zie folder bij de foto’s.

wat wij nog niet wisten, dus jullie misschien ook niet…

  1. De EEG geeft een afspiegeling van het functioneren van de hersenen. Bij lewy body dementie laat de EEG een vertraagde werking zien van de hersenen. Bij FTD is het EEG veelal normaal en bij Alzheimer wisselend.
  2. De lumbaal punctie wordt gedaan om een vermoedelijke diagnose van Alzheimer te ondersteunen. En kan het verschil maken bij twijfel. Het wel of niet aanwezig zijn van bepaalde eiwitten is te zien in liquor.
  3. De patiënt en naaste hebben een dag vullend programma aan alle onderzoeken. Zij worden gedurende de dag volledig verzorgd en aan de hand meegenomen.
  4. Er zijn veel verschillende professionals betrokken bij het diagnostisch traject
  5. vlak na de middag is er een klein MDO. Hierin bespreken de arts assistenten neurologie hun bevindingen met de neuroloog. Ook wordt hier de eerste indruk vanuit de neuropsycholoog in meegenomen. De neuroloog ziet na dit kleine MDO de patiënt zelf en kan door de verkregen informatie in het MDO gericht vragen stellen of aanvullend onderzoek afspreken. 1x per week op vrijdag is er een groot MDO. Hier zijn veel verschillende disciplines bij aanwezig. Alle uitslagen worden hier bekeken en beoordeeld. De diagnose wordt vervolgens gesteld. Streven is om de patiënt binnen 2 weken na de diagnostiek dag de uitslag mede te delen.

Wij blijven in de toekomst de contacten behouden met het alzheimercentrum en gaan zeker nog samen met hen deskundigheidsbevordering organiseren in Twente.

Als jullie meer informatie willen, neem dan contact met ons op!

 

Recommended Posts