Nieuwe wet per 2020: Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang gaat per 1 januari 2020 in. Deze wet beschermt cliënten met dementie tegen onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking, of ‘onvrijwillige zorg’ zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De Wet zorg en dwang gaat uit van een getrapt zorgmodel, zie stappenplan (pdf). Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet Bopz en geldt voor instellingen én zorg thuis. Lees meer

Recommended Posts