werkconferentie iedereen veilig

14 juni 2021 | 00:00

Onder de titel “Iedereen veilig – zorg en veiligheid in Twente” organiseert Veilig Thuis in
Twente vanuit het uitvoeringsprogramma van de Regiovisie weer een
werkconferentie. Vorig jaar kon dat vanwege de coronapandemie niet door gaan.
Vandaar dat we deze keer een digitale werkconferentie organiseren.
Op maandagmiddag 14 juni om 13.00 uur bent u / zijn jullie welkom om deel te
nemen aan deze digitale bijeenkomst. De nadruk ligt die middag op de verschillende
deelsessies die we aanbieden en waarvan je er twee kunt volgen. We starten met zijn
allen met een korte uitleg over het programma en de opzet van de middag.
Femke Lansink (Noaberkracht) en Jeroen Traas (Kadera) zijn daarbij jullie gids.
In het algemene deel is in elk geval ook kort aandacht voor de op te stellen nieuwe
Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Twente.

Bekijk onderstaand de flyer voor meer informatie en om je op te geven.

20167 Uitnodiging Werkconferentie Iedereen Veilig

werkconferentie iedereen veilig