Veilig Thuis Twente en de meldcode (inschrijven mogelijk)

Wanneer

6 juni 2019    
14:00 - 16:00

Waar

zorgfederatie oldenzaal Fonteinstraat 55, oldenzaal

Op donderdag 6 juni van 14.00-16.00 staat er een scholing gepland met als onderwerp de Meldcode en Veiligthuistwente

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Maar wat is dan die structurele onveiligheid, wanneer is het een melding?

Veilig Thuis Twente gaat uitleg geven over de meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis Twente

 

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.