Veiligheid en vrijheid. De WZD( Wet Zorg en Dwang)

25 oktober 2022 | 12:15 - 13:15

Peter Hoekstra inhoudsdeskundige op het gebied van de wet zorg en dwang komt vertellen over landelijke richtlijnen en regionale afspraken rondom de wet zorg en dwang.

Peter is in Twente nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de regionale afspraken. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor het bespreken van casuïstiek.

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.