Ett'n en leern

Gratis online leersessie voor zorgprofessionals

Dementie Twente organiseert samen met Netwerken Palliatieve Zorg Twente
gratis online leersessies: Ett’n en leern. Te volgen vanaf je eigen werkplek, thuis of onderweg.

Ett’n en leern is een online scholingsmoment waar theorie en casuïstiek worden samengebracht. 

TIJD:  tijdens de lunchpauze 12:15 tot 13.15 uur
WAAR: online via Teams

Donderdag 19 januari 2023

Parkinson

Alle zorg op een plek voor mensen met Parkinson in Twente

Maar wat betekent dat nu precies? Voor wie is het? Hoe gaat een verwijzing naar bv de dagbehandeling, wat moet je weten over het vervoer? hoe lopen de lijnen met de al betrokken professionals? Zomaar een aantal vragen die aan de orde zullen komen in deze Ett’n en leern waarbij we de theorie weer met de praktijk te verbinden door praktijkvoorbeelden te gebruiken

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Donderdag 16 maart

ALS

Wat als iemand de diagnose ALS krijgt? Het progressieve karakter van ALS heeft veel fysieke problemen tot gevolg en kan geestelijk moeilijk te verwerken zijn. Men wordt keer op keer geconfronteerd met een voortschrijdende beperking van bewegingen en wordt daardoor steeds afhankelijker van anderen en van hulpmiddelen. Deze lichamelijke afhankelijkheid betekent in toenemende mate een belasting voor partner, gezin of andere betrokken naasten. Ook zij hebben, zeker als ze de verzorging op zich nemen, behoefte aan begrip en steun.

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Dinsdag 16 mei

Reablement

Reablement is een manier om samen met de oudere te werken aan herstel van zijn leven en zelfredzaamheid. Het heeft als doel om mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg. Anne de Grootte is gerontoloog io en komt vertellen over het onderzoek dat zij in Twente heeft gehouden onder inwoners en professionals. Hiernaast vertelt zij over de aanbevelingen en wat dit betekend voor professionals in zorg en welzijn. 

 


dinsdag 20 juni 2023

Omgaan met rouwproces familie

citaat De Correspondent: ‘Als iemand ziek is en niet meer beter wordt, voelt dat voor de naasten als een pleister die er héél langzaam af wordt getrokken. Het is normaal om te rouwen om iemand die nog niet overleden is, maar je kunt nooit vooruitlopen op de rouw die nog moet komen’. Ieder mens is anders en ervaart een rouwproces verschillend. Toch verloopt dit proces bij iedereen in grote lijnen in golven, met sterk wisselende gevoelens van ontkenning, verdriet, agressie, schuld en berusting. In deze Ett’n en leern gaan we verder in op rouw en afscheid gedurende het hele levenspad.

 


Dinsdag 26 september

Dementia care mapping

Dementia Care Mapping (DCM) is een systematische observatiemethode waarbij een observator de stemming, betrokkenheid, gedrag en bezigheden van bewoners met dementie vastlegt. DCM geeft een onderbouwd beeld van wat er gebeurt met en rondom een bewoner en welk effect dat op hem heeft. Hierdoor geeft het inzicht in de mogelijke oorzaken van onbegrepen gedrag. Op basis van de observaties stelt een zorgteam vervolgens een actieplan op om het onbegrepen gedrag te verminderen. Aukje Post van Menske komt over DCM vertellen en gaat op basis van casuistiek hierover in gesprek.

 

 


Dinsdag 17 oktober

Advance care planning / vroegtijdige zorgplanning

Ieder mens heeft recht op passende medische zorg die aansluit bij de eigen wensen, waarden en behoeften. Wanneer iemand tijdig het gesprek voert over welke medische zorg gewenst is (proactieve zorgplanning) en dit op de juiste manier vastlegt, dan kunnen zorgverleners in acute situaties snel hiernaar handelen. Deze proactieve zorgplanning, ook wel ‘advance care planning’ (ACP) genoemd is van groot belang voor iedereen, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd. Maar hoe doe je dit dan en waarom is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend? En hoe draag je de wensen multidisciplinair over? Vragen waarop we in deze Ett’n en leer willen ingaan


Dinsdag 21 november 2023

cultuursensitief werken

Sevilay Luiken van Imean komt vertellen over cultuursensitief werken in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en een migratieachtergrond. Op basis van casuïstiek wordt er hierna met elkaar in gesprek gegaan.


Dinsdag 12 december 2023

patientenplatforms

De Netwerken Palliatieve zorg en dementie Twente vertellen over het betrekken van Patiënten en naasten in het netwerk.


Heb jij nog een onderwerp waar je graag meer over wilt weten?

 

Mail naar secretariaat@dementietwente.nl