Wereld Alzheimerdag Oldenzaal

Wereld Alzheimer Dag

 Zaterdag 21 September is het Wereld Alzheimer Dag. Dit jaar is het thema van deze dag ’Samen bewegen’. In Oldenzaal worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd.

Tijdens de zaterdagmarkt en in winkelcentrum de Driehoek delen, van 11.00 uur tot 13.00 uur, leden van de werkgroep ‘Een Oldenzaal waar mensen met dementie meedoen’ delen informatie uit. Rob Nijhuis van de Technologie & Zorg Academie (TZA) zal op de markt een demonstratie geven van verschillende technische hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden in de zorg. Deze hulpmiddelen kunnen ook gebruikt worden bij de zorg en begeleiding van mensen met dementie.

Anky Loohuis, sport- en beweegcoach, zal in winkelcentrum de Driehoek laten zien welke oefeningen horen bij cognitieve fitness. Cognitieve fitness  is een unieke trainingsmethode die speciaal is afgestemd op het trainen van het geheugen, het concentratievermogen, de coördinatie en de zintuiglijke vaardigheden. Ze zal de bezoekers van de Driehoek motiveren om mee te doen met deze oefeningen waarbij plezier voorop staat!

 De stichting ‘Smartlappenfestival Oldenzaal’ is voornemens een koor op te richten voor mensen met dementie. Enkele koorleden zullen in het centrum optreden en mensen informeren over hun plannen en ideeën.

 Kom langs in het centrum van Oldenzaal op 21 september

Recommended Posts