update geschatte leestijd 2 min
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Kennis delen Wet Zorg en Dwang(WZD)

Wat is de Wet Zorg en Dwang (WZD)?

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Alleen vrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan

De kern van de WZD is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de WZD is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Bovenstaande tekst staat vermeld op de website van de Rijksoverheid. Daar is ook actuele informatie te vinden over de nieuwe WZD. Zie verder ook de video hieronder voor meer informatie.

Op de website van het CIZ is ook veel informatie vinden. Onder andere over de werkwijze en wat je nodig hebt om een aanvraag WZD te kunnen doen.

 

Regionale samenwerking

2020 is een overgangsjaar voor de nieuwe WZD. Een jaar dat wordt gebruikt om in Twente een lerend netwerk te vormen rondom deze nieuwe wet. Dit wordt gedaan vanuit het IZO; het netwerk van zorgaanbieders dat bestuurders en medewerkers verbindt voor optimale ouderenzorg en ouderenwelzijn in Twente.

Begin 2019 is het thema al vanuit IZO besproken en later dat jaar heeft in september een bijeenkomst plaatsgevonden waarin met name projectleiders en beleidsmakers op dit thema, ervaringen en vraagstukken met elkaar hebben gedeeld. In de bijeenkomst is de intentie en de behoefte uitgesproken om voor het thema WZD de komende tijd met elkaar op te trekken.

Van daaruit is met elkaar afgesproken om de komende twee jaar gezamenlijk – als lerend netwerk – op te trekken om de implementatie en uitvoering van de Wet Zorg en Dwang zouden te coördineren. Met als hoofddoel: regionaal gezamenlijke standpunten innemen en uitgangspunten formuleren, om zo in onze regio een goed werkbare situatie te creëren. Zowel voor de cliënten en medewerkers binnen al onze organisaties, als voor de samenwerkingspartners. Bovendien is de behoefte uitgesproken om casuïstiek uit te wisselen en ervaringen met elkaar te delen. Op deze wijze kan gezamenlijk worden toegewerkt naar de formele evaluatie van de wet over 2 jaar.

 

De rol van Dementie Twente

Dementie Twente is aangesloten bij dit lerend netwerk – van het IZO – om de verbinding te maken met haar eigen netwerk en  kennis en informatie te delen.

De kennis die wordt opgehaald in het lerend netwerkt, delen we zoveel mogelijk op deze pagina. Daarnaast willen we ook graag in beeld krijgen waar de knelpunten zitten zodat we deze inbrengen bij het lerend netwerk. Dus loop je als professional ergens tegenaan m.b.t. de nieuwe WZD? Dan horen we dit graag: secretariaat@dementietwente.nl