update geschatte leestijd < 1 minuut
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Zorgverleners en andere professionals

Een van de doelstellingen van de Twentse dementieketen is deskundigheidsbevordering op het gebied van dementie van medewerkers in welzijn en zorg (in brede zin). De gedachte daarachter is tweeledig. Ten eerste verwachten we dat de zorg voor mensen met dementie en hun naasten beter zal zijn, naarmate medewerkers dementie beter begrijpen. Dat geldt voor iedereen die dagelijks te maken heeeft met cliënten met dementie, maar juist ook voor medewerkers die in hun werk af en toe mensen met dementie tegenkomen. Ten tweede willen we graag dat medewerkers van welzijn- en zorginstellingen alert zijn op het vroegtijdig signaleren van dementie. We denken dan vooral aan medewerkers die hulp in de huishouding verlenen en medewerkers die cliënten thuis, maar ook in het verzorgingshuis, verzorgen. Om professionals te faciliteren, geven we als Twentse dementieketen informatie, verzorgen we scholing en bieden we ondersteunende middelen. Alle informatie vind je op dit deel van de website. Als er een scholing wordt georganiseerd, kan je je ook aanmelden via deze website. Kom dus af en toe nog eens terug op de website om de laatste stand van zaken te bekijken. Heb je zelf een handige tool, een nuttige link of andere informatie die voor collega’s van belang is, stuur dan een bericht via het contactformulier.