Verstandelijke beperking en dementie

Dementie komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking

De onderliggende oorzaak van de verstandelijke beperking brengt in sommige gevallen een verhoogde kans op dementie met zich mee. Voorbeelden daarvan zijn mensen met het Downsyndroom, het syndroom van Sanfilippo en mensen die vaak epileptische insulten hebben in combinatie met een verstandelijke beperking. Ongeveer een derde van de mensen met het Downsyndroom en ouder dan 40 jaar, heeft dementie. Bij mensen met het syndroom van Sanfilippo komt dementie veelal op jong volwassen leeftijd voor. Naast dementie bij mensen met bovengenoemde syndromen, is nog maar weinig bekend over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Op welke verschijnselen kun je letten?

Feitelijk zijn de verschijnselen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking niet anders dan bij mensen zonder een verstandelijke beperking. Sommige mensen met een verstandelijke beperking hebben bepaalde vaardigheden echter nooit gehad, zoals praten, zich oriënteren, lezen, schrijven en rekenen. Bij andere vaardigheden hebben zij altijd ondersteuning gehad, zoals aan- en uitkleden, eten en huishoudelijk werk. Achteruitgang in dergelijke vaardigheden zijn daarom lastig op te merken. Verlies van vaardigheden, die mensen voorheen wél hadden, kan duiden op dementie. Bij mensen met een verstandelijke beperking is het daardoor vaak lastig om dementie te herkennen. Het is om die reden belangrijk om gegevens te hebben over hun functioneren tijdens hun volwassen leven, voordat sprake was van dementie.

Kennisplein gehandicaptensector

In deze brochure van het kennisplein gehandicaptensector lees je over dementie in het algemeen en bij mensen met een verstandelijke beperking. Je leest onder meer over de soorten en de verschillende stadia van dementie. De brochure is bedoeld voor verwanten en professionele ondersteuners.

Op de website van het kennisplein gehandicaptenzorg vind je nog veel meer informatie en tools welke je kunt gebruiken in de zorg voor de ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking.