update geschatte leestijd 2 min
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Onderzoek & diagnose

Heeft u een niet-pluis gevoel, of een vermoeden van dementie? Dan is het goed uw huisarts te raadplegen. Door middel van een aantal testen kan de huisarts onderzoeken of er wellicht sprake is van dementie. In sommige gevallen stelt de huisarts zelf de diagnose. Als de huisarts nader onderzoek wil doen, zal u verwezen worden naar één van de geheugencentra in Twente, in Almelo, Enschede, Hengelo , Losser,

In het geheugencentrum volgt uitgebreid onderzoek (eventueel aangevuld met beeldvormend onderzoek zoals een CT-scan of een MRI-scan). U heeft een gesprek met de neuroloog of geriater. Deze zal ook een gesprek hebben met uw partner, kinderen of een andere mantelzorger. Er vindt een lichamelijk onderzoek plaats, en er wordt een aantal testen uitgevoerd om uw geheugen te testen.

Naar aanleiding van de resultaten volgt dan de uitslag in een gesprek met de geriater of de neuroloog.

Het belang van vroege diagnose bij dementie op jonge leeftijd

Informatie voor verwijzers/ huisartsen

We spreken van dementie op jonge leeftijd als er een vorm van dementie wordt vastgesteld bij iemand die jonger is dan de (voormalig) pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Iemand kan veertig jaar zijn, vijftig, maar ook achtentwintig. Naar schatting gaat het om 12.000 mensen in Nederland. Het herkennen ervan is niet makkelijk, omdat dementie bij jonge mensen zich niet zozeer laat kenmerken door geheugenproblematiek (zoals bij ouderen), maar veelal door gedragsveranderingen. Iemand gaat bijvoorbeeld dingen doen die hij/zij voorheen nooit deed, en krijgt moeite met het uitvoeren van bepaalde taken op het werk of thuis. In combinatie met een relatief jonge leeftijd is het ziektebeeld door naasten én professionals makkelijk te verwarren met een depressie, burn-out of overspannenheid. Dit gebeurt dan ook regelmatig. De daadwerkelijke diagnose dementie laat vaak jaren op zich wachten, gemiddeld bijna 4,5 jaar.

Een tijdige diagnose maakt een wereld van verschil. Het zorgt ervoor dat jonge mensen met dementie en hun naasten op zoek kunnen gaan naar ondersteuning op maat, een oplossing kunnen vinden voor de bijkomende (sociale, financiële en andersoortige) problemen, en de ziekte zo veel mogelijk een plaats kunnen geven.

Naast de mogelijkheden voor onderzoek is Twente is er ook de mogelijkheid voor een diagnostisch traject in het Alzheimercentrum in Amsterdam.

In onderstaande folder vindt u meer informatie:

Folder ‘Het belang van vroege diagnose bij dementie op jonge leeftijd’