update geschatte leestijd < 1 minuut
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Hulp en zorg thuis

Er is veel ondersteuning en zorg mogelijk voor mensen met dementie en hun naasten.

  • Begeleiding, verpleging of verzorging thuis: hiervoor kunt u terecht bij een van de thuiszorgorganisaties bij u in de buurt
  • Dagbesteding: hier kunnen mensen met dementie een of meer dagen per week overdag naar toe.
  • Respijtzorg: bedoeld voor de mantelzorger, waarbij een vrijwilliger de zorg voor een partner of naaste een paar uur overneemt, zodat de mantelzorger even ‘vrij’ is .
  • Vakantiemogelijkheden: voor cliënt en mantelzorger.
  • Cursussen: voor mantelzorgers, om te leren omgaan met dementie.
  • Alzheimercafés.
  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Maaltijdvoorzieningen

Een casemanager dementie kan u helpen bij het zoeken naar en het coördineren van de juiste hulp. Organisaties die u ook kunnen helpen met ondersteuning en zorg bij dementie zijn steunpunten informele zorg, ouderenadviseurs van welzijnsorganisaties of zorginstellingen en het Wmo-loket van uw eigen gemeente. En u kunt natuurlijk altijd terecht bij uw eigen huisarts.

In de Wlz en de Wmo is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op (kosteloze) cliëntondersteuning. Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen. Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënten rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Op www.cliëntondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dementie Twente heeft samen met haar ketenpartners de zorgzoeker ontwikkeld. Hierin is alle zorg en welzijn op het gebied van dementie geordend op één plek.

ga hier naar de zorgzoeker

bekijk hier de informatiefolder over de zorgzoeker

 

Hulp en zorg thuis
Feit:
70%

van de mensen met dementie woont thuis

Hulp en zorg thuis
Feit:
70%

van de mensen met dementie woont thuis