update geschatte leestijd < 1 minuut
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Mensen met dementie en hun naasten

Dementie is een ingrijpende ziekte, zowel voor de persoon met dementie zelf, als ook voor zijn of haar omgeving. Dementie is een ziekte van de hersenen die mensen langzaam maar zeker steeds meer afhankelijk maakt van de zorg van anderen.  Maar liefst 1 op de 5  mensen krijgt een vorm van dementie. Rond de 70% van de mensen met dementie woont nog thuis . In de zorg voor mensen met dementie zijn gemiddeld drie mantelzorgers betrokken. Dit betekent dat veel mensen in hun omgeving direct of indirect te maken krijgen met dementie. Er is (nog) geen medicijn tegen dementie. Wel wordt er steeds meer bekend over de ziekte en is er informatie, begeleiding en ondersteuning voor de persoon met dementie, zijn of haar naasten en de omgeving , om met de ziekte om te gaan. Voor mensen met dementie is het belangrijk om zolang mogelijk deel te blijven nemen aan de samenleving.  Daarom is het belangrijk dat de signalen worden herkend en dat het  bekend is hoe je ermee om kunt gaan.  Vanuit Dementie Twente is er een Signalenkaart Dementie ontwikkeld. Deze signalenkaart kan worden gebruikt om signalen te herkennen en geeft aan wat je wel en beter niet kunt doen. Deze signalenkaarten zijn ook kosteloos te bestellen via het contactformulier op de homepagina. Informatie over de signalen van dementie kunt u ook vinden op de website van Alzheimer Nederland.  Natuurlijk bent u ook welkom in een van de  Alzheimercafe’s.

Meer informatie over de begeleiding bij dementie kunt u vinden onder  Casemanagement dementie

Mensen met dementie en hun naasten
Feit:
31%

van de mantelzorgers zorgt meer dan 40 uur p/w voor zijn/haar naaste

Mensen met dementie en hun naasten
Feit:
31%

van de mantelzorgers zorgt meer dan 40 uur p/w voor zijn/haar naaste