Meerjaren- en activiteitenplan

Onze plannen...

Samen met de werkgroep beleid en kwaliteit werken wij aan onze plannen. Ons meerjarenplan geeft onze missie en doelstellingen weer. In het activiteitenplan worden de doelstellingen uitgewerkt naar concrete activiteiten.

Meerjarenplan 2021-2022

Bekijk ons meerjarenplan!

Activiteitenplan 2021

Bekijk ons activiteitenplan!