Jonge mensen met dementie

Dementie vóór de leeftijd van 65 jaar

De WHO schat dat 6-9% van het aantal mensen met dementie behoort tot de groep jonge mensen met dementie. Recente cijfers laten zien dat het aantal mensen met dementie tussen de 40-65 jaar in Nederland op ruim 15.000 ligt. Bij jonge mensen met dementie zie je een verschil met mensen die op latere leeftijd dementie krijgen. In het diagnosetraject vallen veranderingen in gedrag, karakter en vaardigheden op, maar worden alleen door onbekendheid met dementie op jonge leeftijd vaak anders geïnterpreteerd.

Belang van tijdige diagnose!

In combinatie met een relatief jonge leeftijd is het ziektebeeld door naasten én professionals makkelijk te verwarren met een depressie, burn-out of overspannenheid. Dit gebeurt dan ook regelmatig. De daadwerkelijke diagnose dementie laat vaak jaren op zich wachten, gemiddeld bijna 4,5 jaar.

Een tijdige diagnose maakt een wereld van verschil. Het zorgt ervoor dat jonge mensen met dementie en hun naasten op zoek kunnen gaan naar ondersteuning op maat, een oplossing kunnen vinden voor de bijkomende (sociale, financiële en andersoortige) problemen, en de ziekte zo veel mogelijk een plaats kunnen geven.

Naast de mogelijkheden voor onderzoek is Twente is er ook de mogelijkheid voor een diagnostisch traject in het Alzheimercentrum in Amsterdam.

Bekijk hiernaast het filmpje waarin Christa verteld over haar leven met dementie. Klik op de foto!

“Bespreek vermoedens met de huisarts.
Hij verwijst iemand door voor verder diagnostisch onderzoek.”

Kenniscentrum

Dementie op jonge leeftijd

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd maakt zich hard voor betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie.