Themabijeenkomst Wet Zorg en Dwang in de eerste lijn ( voor genodigden via lerend netwerk WZD IZO)

Themabijeenkomst Wet Zorg en Dwang in de eerste lijn ( voor genodigden via lerend netwerk WZD IZO)

Wanneer

28 juni 2022    
14:45 - 18:00

Waar

Liberein, locatie Bruggerbosch Gronausestraat 752, Enschede

Vanuit de werkgroep Vrijheid en Veiligheid van IZO Twente organiseren we dit jaar voor het eerst een themabijeenkomst over de Wet zorg en dwang en wat dit betekent voor de eerste lijn. Deze vindt plaats op dinsdag 28 juni van 15.00 uur tot 18.00 uur met een inloop vanaf 14.45 uur (zie hieronder het programma). De bijeenkomst vindt fysiek plaats. De locatie volgt zo spoedig mogelijk.

Onvrijwillige zorg binnen de ambulante setting is veelal nog onbekend terrein en daarom is het samen delen van knelpunten en leren van dilemma’s belangrijk.

Tijdens de themabijeenkomst willen we samen met jullie aan hand van casuïstiek in gesprek over wat de Wet zorg en dwang betekent in de eerste lijn. We gaan hierbij in op landelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan vrijheid en veiligheid in de thuissituatie, dilemma’s die jullie hierbij ervaren en mogelijkheden en onmogelijkheden rond het handelen in de geest van de wet.

Ben je werkzaam in de 1e lijn of ben je anderszins betrokken bij casuïstiek in de eerste lijn? Geef je dan op voor deze inspirerende bijeenkomst! Je kunt je niet op[geven als je geen rechtstreekse uitnodiging hebt gehad.

Om goed te kunnen aansluiten bij de dagelijkse praktijk willen we jullie vragen om vóór 1 juni casussen aan te leveren. Denk hierbij aan casuïstiek rondom opname op grond van IBS/RM en/of het toepassen van onvrijwillige zorg thuis. Wij gebruiken jullie inbreng om het programma voor jullie op maat te maken en zullen een selectie van de casussen hierin verwerken. Het aanleveren van casuïstiek kan via deze link: https://forms.office.com/r/5fXhMqi85z

Deel deze uitnodiging vooral binnen je eigen organisatie met onder andere de:

  • Casemanager dementie
  • Zorgregelaar/cliëntadviseur
  • Wijkverpleegkundige
  • POH ouderenzorg

 

Programma Themabijeenkomst 28 juni:

14.45 uur Inloop
15.00 uur Welkom en opening
15.10 uur Inleiding: waar lopen we in de 1e lijn tegenaan en welke kansen en bedreigingen zien we?
15.20 uur Landelijke ontwikkelingen t.a.v. de Wzd in de ambulante zorg
15.30 uur Casuïstiek (roulerend in groepen)
16.30 uur Pauze met soep en een broodje
17.00 uur Terugkoppeling
17.30 uur Conclusies en acties
17.45 uur Nabespreken en netwerken
18.00 uur Einde bijeenkomst

 

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.