Ontmoetingscentra 3.0; hoe kunnen nieuwe vormen van dagbesteding bijdragen aan een beter leven voor de thuiswonende mens met dementie en hun sociale netwerk

8 februari 2022 | 13:00 - 14:00

Gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties staan rond dementie voor grote uitdagingen. Ook in Twente. Zo zal het aantal mensen met dementie de komende jaren fors stijgen, bijna overal een verdubbeling. Mensen met dementie blijven langer thuis wonen en daarnaast hebben we te maken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Nieuwe beleidsmatige keuzes zijn nodig.

In dat verband organiseren Zorginnovatiebureau DAZ, het Amsterdam UMC en Dementie Twente, een online bijeenkomst. Centraal in deze bijeenkomst staat het onderzoeksproject Ontmoetingscentra 3.0; hoe kunnen nieuwe vormen van dagbesteding bijdragen aan een beter leven voor de thuiswonende mens met dementie en hun sociale netwerk. Dit met aandacht voor effectiviteit en kosten. ZonMw subsidieert deze bijeenkomst.

Aan de orde komen onder andere:

  • Wat zijn de ontwikkelingen rond dagbesteding in Nederland?
  • Wat is een ontmoetingscentrum dementie en waarin verschilt dat van ‘traditionele dagbesteding’
  • De koppeling van Ontmoetingscentra Dementie met drie nieuwe interventies: STAR-educatie, Dementelcoach en DemenTalent
  • Bevindingen wetenschappelijk onderzoek naar Ontmoeteingscentra3.0

In het laatste deel van deze digitale bijeenkomst hopen wij nog met elkaar in gesprek te komen over de mogelijke toepassing van deze ontwikkelingen in uw regio.

Deze online bijeenkomst wordt gehouden op 8 februari a.s. van 13.00-14.00 uur. Hoofdspreker is Ruud Dirkse. Hij is schrijver van 5 boeken over dementie, landelijk kartrekker DemenTalent, lid van de stuurgroep van het project Ontmoetingscentra3.0, projectleider dementievriendelijk Ooststellingwerf en hij is actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Nationale Dementiestrategie van de Rijksoverheid.

Ontmoetingscentra 3.0; hoe kunnen nieuwe vormen van dagbesteding bijdragen aan een beter leven voor de thuiswonende mens met dementie en hun sociale netwerk

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.