Dementie en Euthanasie

Dementie en Euthanasie

Wanneer

13 april 2022    
13:00 - 16:00

Waar

Kulturhus Marktstraat 23, Borne

Bij mensen met dementie speelt met regelmaat een euthanasiewens. Te vaak wordt gedacht dat ze hun euthanasie ‘geregeld’ hebben met het opstellen van een schriftelijk euthanasieverzoek. Maar dat is niet zo; een schriftelijk euthanasieverzoek is het begin van een gesprek tussen arts en patiënt, niet het einde daarvan. Zoals bij alle verzoeken om euthanasie, moet er aan de zorgvuldigheidseisen van de wet worden voldaan. Bij dementie is het complex om aan deze eisen te voldoen. Veel artsen zijn bovendien in de praktijk behoedzaam en terughoudend. De dilemma’s zijn vaak groot en daarom is het belangrijk om het onderwerp tijdig bespreekbaar te maken en met regelmaat dit gesprek te herhalen. Alleen dan kan worden voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. Hoe dit eruit ziet en welke handvatten hiervoor gebruikt kunnen worden, is onderwerp van deze scholing.

Tijdens deze bijeenkomst zullen Ans Duteweert, Consulent Euthanasie bij het Expertisecentrum Euthanasie en Hilde de Meijer, Specialist ouderengeneeskunde en Kaderarts Psychogeriatrie bij ZorgAccent, hun ervaringen met ons delen. Tevens zal uitgebreid stil gestaan worden bij de richtlijn Euthanasie en recente ontwikkelingen als het nieuwe KNMG standpunt welke artsen houvast geeft.

Programma:

13.00: inloop met koffie, thee

13.30: geschiedenis, wetgeving en procedures

14.30: pauze

15.00: Casuïstiek en het nut van wilsverklaringen

16.00: afsluiting met hapje/drankje

  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Deelnemers werkzaam bij organisaties aangesloten bij de Netwerken Palliatieve Zorg Twente of Dementie Twente krijgen voorrang bij inschrijving.
  • Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgen en verpleegkundig specialisten.
  • De inschrijving wordt gesloten als de scholing is volgeboekt of uiterlijk op 6 april 2022
  • Maximum aantal deelnemers: 230 of 60-80 personen (afhankelijk van Covid).
  • Afmelden: Indien je na opgave onverwacht verhinderd bent, dan kun je je afmelden door een mail te sturen naar secretariaat@dementietwente.nl

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.